Välisriigi antud au- ja teenetemärgid

Nimi Peeter Reštšinski
Sünniaasta 1955
Teenetemärgi nimetus ning klass Poola Vabariigi Teeneteordeni komandöririst
Teenetemärgi andnud riik Poola