Välisriigi antud au- ja teenetemärgid

Nimi Enn Kunila
Sünniaasta 1950
Teenetemärgi nimetus ning klass Itaalia Vabariigi Teeneteordeni komandör
Teenetemärgi andnud riik Itaalia
Üle antud 04.07.2018