Välisriigi antud au- ja teenetemärgid


Teenetemärk Nimi Riik

Nimi Teenetemärk Teenetemärgi andnud riik
Merle Pajula Põhjatähe ordeni esimese klassi komandör Rootsi Kuningriik
Märt Volmer Dannebrogi ordeni Suur Rist Taani
Kersti Kaljulaid Sloveenia Vabariigi Väljapaistvate teenete orden Sloveenia
Kersti Kaljulaid Portugali Vabariigi Prints Dom Henrique ordeni suurrist ketiga Portugal
Georgi-Rene Maksimovski Portugali Vabariigi Teeneteordeni suurrist Portugal
Riina Aasma Läti Vabariigi Kolme Tähe ordeni IV klass Läti
Kaidi Aher Läti Vabariigi Kolme Tähe ordeni IV klass Läti
Priit Altmäe Läti Vabariigi Viestursi ordeni IV klass Läti
Toomas Asser Läti Vabariigi Tunnustusristi III klass Läti
Lauri Bambus Läti Vabariigi Kolme Tähe ordeni III klass Läti
Arti Hilpus Läti Vabariigi Tunnustusristi II klass Läti
Erki Holmberg Läti Vabariigi Kolme Tähe ordeni IV klass Läti
Kersti Kaljulaid Läti Vabariigi Kolme Tähe ordeni suurrist ketiga Läti
Tõnu Kaljuste Läti Vabariigi Tunnustusristi III klass Läti
Alar Karis Läti Vabariigi Tunnustusristi III klass Läti
Urmas Klaas Läti Vabariigi Tunnustusristi III klass Läti
Ragnar Kond Läti Vabariigi Tunnustusristi V klass Läti
Margus Konnula Läti Vabariigi Tunnustusristi V klass Läti
Peeter Kuimet Läti Vabariigi Kolme Tähe ordeni III klass Läti
Lauri Kuusing Läti Vabariigi Kolme Tähe ordeni III klass Läti