Teenetemärkide kavalerid

Nimi Johan (Johann) Ostrat
Sünniaasta  
Teenetemärk ning seerianumber Valgetähe III klassi teenetemärk, seeria 1863
Teenetemärgi andmise otsuse number 41
Teenetemärgi andmise otsuse kuupäev 24.02.1938
Teene kirjeldus Teedemin-i ehitusjärelevalve inspektor
Kodakondsus Eesti