Teenetemärkide kavalerid

Nimi Ester Laos
Sünniaasta 1931
Teenetemärk ning seerianumber Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk, seeria 515
Teenetemärgi andmise otsuse number 976
Teenetemärgi andmise otsuse kuupäev 06.02.2006
Teene kirjeldus Puuetega inimeste abistaja
Kodakondsus Eesti
Üle antud 20.03.2006