Teenetemärkide kavalerid

Nimi Olev Laanjärv
Sünniaasta 1942
Teenetemärk ning seerianumber Riigivapi II klassi teenetemärk, seeria 268
Teenetemärgi andmise otsuse number 977
Teenetemärgi andmise otsuse kuupäev 06.02.2006
Teene kirjeldus Eesti Vabariigi taastaja ja edendaja
Kodakondsus Eesti
Üle antud 23.02.2006