- Reset + Prindi

Rahvaluule kogumispreemia

Riigipea autasu parimatele rahvaluulekogujatele anti aastatel 1935-1940 enam kui sajale Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastöölisele.

Preemia taastati Eesti Kirjandusmuuseumi initsiatiivil 1993. aastal presidendi Kultuurirahastu toel, esimesed preemiad anti 1994. aasta veebruaris. Rahalise autasu üldsuuruse määrab president Kirjandusmuuseumi vastava ettepaneku alusel. Autasud antakse üle pidulikul aktusel Kirjandusmuuseumis Vabariigi Presidendi või tema esindaja poolt.


Senised laureaadid

1994

Ago Aava (Tallinn) väga hea rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest 1985. aastast.
Evi Anni-Adder
(Harjumaa) väga hea kaastöö eest 1993. aastal ja kaastöö eest alates 1981. aastast.
Kaleph Jõulu
(Viljandimaa) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1990. aastast.
Ella Kaljuvee (Lääne-Virumaa) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1981. aastast.
Enda Kallas
(Pärnumaa) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1981. aastast.
Rosalie Karjam
(Kihnu) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1992. ja 1993. aastal.
Eduard Leppik
(Lääne-Virumaa) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1971. aastast.
Elmar Lossmann
(Suure-Jaani) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1985. aastast.
Ester Talussaar
(Tallinn) väga hea professionaalse rahvaluule kaastöö eest 1993. aastal ja pideva kaastöö eest alates 1988. aastast.


1995

Marju Kõivupuu professionaalsete kirjapanekute ja lindistuste eest Rõuge ja Hargla kihelkonnast, Viljandi Kultuurikolledži ja Tartu Ülikooli õppurite ühisekspeditsioonide korraldamise eest.
Aleksander Sünter
(Saaremaa) oma kodukihelkonna pärimuse jäädvustamise eest.
Heiki Valk
(Tartu) Setumaa vanema pärimuse jäädvustamise eest.


1996

Helmi Laars (Juuru) uurimuse "Mahtra küla ajaloost" eest.
Kaleph Jõulu
(Viljandimaa, Raplamaa) professionaalsete ja väga mitmekülgsete kirjapanekute eest (200 lk, fotod, kirjad, vanad laulikud).
Ülis Sõukand
(Tartu) tänapäeva pärimuse (sõdurifolkloor, tudengifolkloor, korporatsioonide lauluvara) kirjapanekute eest.
Indrek Kaimer
(Tallinn) postuumselt 1995. aastal Siberi eestlaste juures kogutud rahvaluule eest.


1997

Harvet Toots (Tõstamaa, Tallinn) töö eest "Pildikesi Peda ühikast Pärnu maanteelt".
Kaleph Jõulu
(Viljandimaa, Raplamaa) väga heade professionaalsete kirjapanekute eest (ca 700 lk käsikirja, fotod).


1998

Ahto Raudoja (Setumaa) setu pärimuse kogumise ja kogumistöö organiseerimise eest.
Jaan Malin
(Tartu) pideva töö eest üliõpilaspärimuse, eriti Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva (EÜE) pärimuse jäädvustamisel.
Leida Oeselg
(Saaremaa) oma kodukoha Sõrve ja kaasaegse pärimuse (põhiliselt anekdoodid) jäädvustamise eest.


1999

Leida Oeselg (Saaremaa, Tartumaa) väga mitmekülgsete folkloori kirjapanekute eest (654 lk).
Pille Niin
(Tartu) 1997. ja 1998. aastal Kullamaa kihelkonnast kogutud rahvaluulelise materjali eest.
Eduard Leppik
(Lääne-Virumaa) kodu- ja kultuuriloolise tegevuse eest.


2000

Enda Kallas (Häädemeeste) aasta jooksul saadetud pajatuste, naljandite, perepärimuse, ajalooliste ja kultuurilooliste kirjapanekute ning fotode eest.
Ain Raal
(Tartu) setu lõõtspillimängijate pärimuse jäädvustamise eest.
Kadi Salu
(Tartu) Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva pärimuse jäädvustamise eest.


2001

Piret Päär (Tallinn) kogumisvõistluse "Pöidlaküüdilood" organiseerimise ja läbiviimise eest.
Veronika Savi
(Tallinn) kogumisvõistluse "Pöidlaküüdilood" organiseerimise ja läbiviimise eest.
Melika Kindel
(Tartu) Kuusalu kihelkonna kohamuistendite kogumise ja kogumise organiseerimise eest.


2002

Leida Oeselg (Saaremaa, Võru) kaasaegsete sünnipäevade, sünni- pulma-, matusekommete jäädvustamise eest.
Liina Paales
(Tartu) Eesti kurtide pärimuse jäädvustamise eest (käsikiri ja video).
Hans-Gunter Lock
(Saksamaa) setu laulutraditsiooni jäädvustamise eest.


2003

Heinrich (Heinz) Valk (Tallinn) 61 käsikirjalise albumi kogu eest. Albumid kogutud 1962-2002 Harjumaalt, Läänemaalt ja Hiiumaalt.
Pärtel Lippus
(Tartu) helisalvestused folkloristika ajaloost, tänapäeva jõuluvanapärimusest, Viljandi pärimusmuusikafestivalilt ning seltskondlikest ühislaulmistest.


2004

Anu Soon (Lääne-Virumaa) kodukandi pärimuse jäädvustamise eest.
Kail Sarv
(Tallinn) Viljandi Kultuurikolledži ja Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasfolkloori jäädvustamise eest.


2005

Helgi Suluste (Tartu) Ranna-Kodavere ümbruse pillimeeste uurimise eest.
Merlin Lõiv
(Tartu) Eesti Kaitseväe pärimuse kogumise eest.


2006

Jüri Metssalu (Raplamaa) oma kodukoha pärimuse kogumise ja uurimise eest.
Tiit Birkan
(Harjumaa) kauaaegse rahvaluule kaastöö eest (alates 1981. aastast saatnud arhiivi üle 750 lehekülje käsikirjalist materjali).


2007

Kaleph Jõulu (Viljandimaa) jutupärimuse, usundi-ja kombekirjelduse ning lauluvara kogumise eest, väärika panuse eest fotode ja postkaartide kogumisel.
Risto Järv
(Tartu) pärimusainese kogumise eest Järvamaal, Setumaal, Kullamaal ja Siberi eestlaste juures. Tartu ülikooli tudengite valitööde juhendamise eest.


2008

Jaan Malin - (Tartu) tudengipärimuse ja muu kaasaegse ainese talletamise eest.
Anna Rinne
- (Võru) asjatundlikult ja heas sõnastuses kirjeldatud sünnipäeva - ja matusekombestiku kogumise eest, nõukogudeaegseid jõule kirjeldava ning uskumuste ja lugude kogumise eest, mis on seotud inimeste eesnimedega.
Maret Lehto
- (Tallinn) Muhu rahvalaulikute ja jutustajate salvestamise ja materjali korrektse vormistamise eest, muhulaste folkloorirühma "Munukesed" eestvedaja.


2009

Taisto-Kalevi Raudalainen - (Tallinn) Rahvaluule kogumise eest Ingerimaalt ja mujal elavatelt ingerlastelt.
Urmas Haud
- (Tartu) Riisa ja Tõramaa külade rahvapärimusliku ajaloo ja riislaste sugupuude koostamise, nende internetis kasutamise kättesaadavaks tegemise eest.


2010

Kaie Humal – (Tartu) Võrtsjärve-äärse pärimuse kogumise eest.
Hille Tarto
– (Tallinn) ravimtaimeteemaliste küsitluste materjalide talletamise eest.


2011

Maire Sala – (Karksi-Nuia) uuema aja matmiskombestiku ja kalmistukultuuri talletamise eest.
Anni Oraveer
– (Haapsalu) Eesti pimedate kogukonna pärimuse ja seto murdejuttude talletamise eest.
Ellen Randoja
– (Palamuse) Põhja-Tartumaa rahvalaulude ja juttude ning Teise maailmasõja aegse ja järgse, samuti nn kolhoosi pärimuse, kohalikelt inimestelt värvikate pajatuste ja pilalugude kogumise eest.


2012

Leelo Kund - (Koostöö- ja arenduskoda Võhandu) Setomaalt pärit usundit ja kombestikku käsitleva materjali kogumise eest.
Margit Korotkova
- (Koostöö ja arenduskoda Võhandu) Setomaalt pärit usundit ja kombestikku käsitleva materjali kogumise eest.
Triin Kusmin
- (Riiklik Metsamajandamiskeskus) majandusliku pärandkultuuri talletamise eest.
Age-Kristel Kartau
- ametipärimuse ning alternatiivmeditsiiniga seotud materjali kogumise eest.


2013

Kaie Humal - (Tartu) Võrtsjärve-äärse pärimusainese järjekindla talletamise eest aastail 2011–2012.
Triin Äärismaa-Unt - (Jõelähtme) projekti "Suulise rahvapärimuse kogumine Jõelähtme piirkonnas" juhtimise ja läbiviimise eest aastail 2011–2012.
Rosaali (Roosi) Karjam - (Kihnu) pikaaegse ning järjepideva Kihnu pärimuse talletamise eest.


2014

Hillar Palamets – pikaaegse ning järjepideva kogumistöö eest aastail 1991–2013.
Terje Puistaja – Virumaal Mahu külas tehtud perepärimuslike intervjuude eest.
Ado Seire – Järvamaa Peetri kihelkonna kohalooliste intervjuude ja nõukogudeaegsete anekdootide kogu eest.


2015
Eha Võso
– 2014. aasta kodupärimuse kogumisaktsiooni silmapaistva kaastöö eest.
Katre Koppel ja Liis Reha – Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärimuse kogumise projekti koordineerimise, läbiviimise ning kogutud materjalide korraldamise eest aastail 2011–2014.
Anne Rebane – järjepideva oma pere pärimuse vahendamise eest.


2016
Age-Li Liivak
– sisukate kaastööde eest 2009-2015.
Juta Leesik, Reet Sepp ja Kaie Humal – kolme aastakümne jooksul valminud käsikirjaliste raamatute ja salmikute eest.
Tuuli Reinsoo – isikupäraste kaastööde eest alates 2013. aastast, sealhulgas silmapaistva panuse eest 2015. aasta kogumisvõistlusel "Minu maastikud".

2017
Maie Erik
– sisukate kaastööde eest aastatel 2009-2016.
Merili Metsvahi – Tartu Ülikooli tudengite folkloristika välitöökursuste juhendajana ja korrastatud materjalide arhiivi üleandmise eest aastatel 2001-2016.
Maria Peep – silmapaistvate kaastööde eest rahvaluule kogumisvõistlustel 2009–2016.

2018
Vaike Hang
– järjepideva asjatundliku kogumistöö eest aastatel 1981–2017.
Urve Buschmann – sisukate kaastööde eest aastatel 2002–2017.
Ene-Lukka Jegikjan – TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite ja teiste kursustest osavõtjate kogumistöö juhendamise ning mahuka folkloorikogu üleandmise eest.
Rasmus Kask – tulemusliku pärimuskogumise algatamise ja läbiviimise eest Soomaa rahvuspargis 2017. aastal.

2019
Maie Matvei
– silmapaistvate kaastööde eest aastatel 2009–2018.
Ene Raudkats – sisuka koostöö eest aastatel 2002–2018.
Asael Truupõld – mitmekülgse rahvaluuleainese kogumise eest aastatel 2009–2018.
Ergo-Hart Västrik – Läänemeresoome rahvaste pärimuse jäädvustamise ning Tartu Ülikooli tudengite juhendamise ja inspireerimise eest aastatel 2009–2018.

2020
Tiiu Jaago
– aaastatel 1990-2000 kogutud Järve küla pärimusliku ajaloo materjali üleandmise eest ning Tartu Ülikooli tudengite rahvaluulekogumisele ja -uurimisele ärgitamise eest aastatel 1985–2018.
Ellen Muru – sisuka koostöö eest aastatel 2013–2019.
Lembitu Tverdjanski – silmapaistvate kaastööde eest aastatel 2015–2018 ning peapreemia kogumisvõistlustel „Esemed meie rännakuil“ (2019).

2021
Adik Sepp – elutööpreemia laureaat alustas rahvaluule kogumist juba 15-aastase koolipoisina ja tema esimene saadetis jõudis rahvaluule arhiivi juba 60 aastat tagasi. Näiteks on ta talletanud lugusid pea kõigist ajaloolistest Saarema kihelkondadest ning lisaks Läänemaalt ja Viljandimaalt ning kogunud töökoha- ja kohanimepärimust.

Aino Liivik – ehk Vanaema Aino on pea kümme aastat saatnud humoorikad ja isikuloolisi lugusid Ida-Virumaalt ning eelmisel aastal andis erilise osa Virumaa liisusalmide kogumisse.

Urve Vares – alustas koostööd arhiiviga juba kümme aastat tagasi, tema on kogunud lasteaiapärimust ning osales eelmisel aastal silmapaistvate töödega vägivalla ning koroonapärimuse kogumisel.