- Reset + Prindi

Noore haridustegelase preemia

Vabariigi Presidendi noore haridustegelase preemia, 5000 eurot, võib määrata taotlemise hetkel 35-aastasele või nooremale inimestele, kes on saavutanud Eesti hariduselus väljapaistvaid tulemusi õpetajana, õppejõuna, haridusasutuse juhi või töötajana, õpikute ja metoodiliste materjalide koostajana, samuti haridusalaste praktiliste uuenduste algatamise ja ellurakendamisega või ametnikuna hariduspoliitika väljatöötamisel.

Preemiat antakse välja kord aastas sügisel.

Kandidaadi võivad esitada nii toodud tingimustele vastavad inimesed ise kui ka nende tööandjad, õppe- ja haridusasutused või muud haridusalal tegutsevad organisatsioonid, samuti kultuurirahastu nõukogu liikmed.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

- kirjalik avaldus koos isikuandmetega (sh. kandidaadi nimi, sünniaeg, kontaktandmed, haridustee, tööalane tegevus);

- preemiale esitatud tegevuse kirjeldus pikkusega kuni 5000 tähemärki. 

Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Preemia saaja valib välja kultuurirahastu nõukogu, kes võib vajadusel paluda nõu ja soovitusi valdkonna ekspertidelt. Otsus kooskõlastatakse preemia rahastajaga. 

Aastatel 2003-08 rahastas preemiat Hansapank, 2009-17 Danske Bank, järgmisel kolmel aastal rahastab preemiat Bolt.

 

Senised hariduspreemia laureaadid

2003
Tarmo Kerstna
- Ülenurme Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, kauaaegne direktor ja hariduselu tegelane
Kersti Nigesen - Vanalinna Hariduskolleegiumi juhataja, uut tüüpi haridusasutuse ja ainulaadse haridusmudeli looja
Martin Ehala - TPÜ eesti keele õppetooli juhataja, professor ja õppekirjanduse koostaja


2004
Jüri Vene
- kauaaegne koolijuht, Miina Härma Gümnaasiumi õpetaja
Tiia-Ester Loitme - lastekoori Ellerhein juhataja 1989. aastast. Suurepärane muusikaõpetaja, rahvusvaheliselt tunnustatud koorijuht ning koolimuusika pedagoog
Irene Käosaar ja Peeter Mehisto - eduka keelekümblusprogrammi juhid ja uue keeleõppemetoodika juurutajad Eestis


2005
Lauri Leesi
- Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor, humanistliku vaate viimine õppe-ja kasvatustegevusse
Inge Unt - TÜ emeriitprofessor, Eesti didaktikakoolkonna rajaja
Evald Laprik - kauaaegne hariduselu korraldaja, Eesti Koolijuhtide Ühenduse asutaja


2006
Helgi Uudelepp
- Gustav Adolfi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
Mart Kuurme - Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja
Rein Grünbach - Viljandi C. R. Jakobsoni Gümnaasiumi kunstiõpetaja


2007
Tiina Talvi
- Lümanda Põhikooli bioloogiaõpetaja ja direktor
Ene Jakobson - tantsuansambli "Sõleke" looja ja kauane eestvedaja
Vladimir Ossipov - Tallinna 53. Keskkooli keemiaõpetaja


2008
Nora Mals
- Tallinna Reaalkooli vene keel õpetaja
Ülle Liiber - geograafiaõpikute autor ja geograafiaõpetajate koolitaja
Urve Krause - Pärnu Kuninga tänava põhikooli direktor


2009
Urmas Kokassaar
– Tartu ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna loodusteadusliku hariduse keskuse bioloogia didaktika lektor ning Hugo Treffneri gümnaasiumi bioloogia ja keemia süvaõppega loodussuuna bioloogiaõpetaja
Terje Varul – Kolga keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Heli Adamovitš – Narva lasteaed "Päikene" juhataja


2010
Leili Sägi
- Pärnu Vene gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Villu Baumann - Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
Maia Lilje - Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli muusikajaloo õpetaja


2011
Viivi Maanso
- TLÜ emeriitdotsent
Andres Talts - Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetaja
Reet Noorlaid - Tartu Miina Härma Gümnaasiumi inglise keele õpetaja


2012
Aime Punga
- Hugo Treffneri Gümnaasiumi õppealajuhataja
Toom Õunapuu - pedagoogikateadlane, eesti keele õpetamise metoodik ja õppekirjanduse autor
Urve Keskküla - Tallinna Nõmme noortemaja liikumisrühma õpetaja, võimlemispidude ja mitmete tantsupidude kunstilise toimkonna liige, võimlemiskavade autor-lavastaja


2013
Tiiu Peäske
- Tallinna Muusikakeskkooli keelpilliosakonna juhataja, kauaaegne viiuliõpetaja ning tuntud interpreetide õpetaja
Epp Vodja - SA Junior Achivement Eesti tegevjuht, Tallinna 21. Kooli majandus- ja ettevõtlusõpetaja ning õpilasfirmade programmijuht
Mart Noorma - Tartu Ülikooli õppimise ja õpetamise arenduskeskuse juhataja, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan, tudengisatelliidi projekti algataja ja juht ning teaduse propageerija


2014
Kadri Leppoja
- Tartu Miina Härma Gümnaasiumi muusikaõpetaja, kelle koorilauljad on osalenud mitmetes muusikalavastustes, koore on korduvalt kutsutud esinema üleriiklikele üritustele
Väino Ratassepp - aktiivne ja pika kogemusega pedagoogikateadlane ja keemiaõpetaja, osalenud põhi- ja keskkoolide keemiaõpetuse õppeprogrammide väljatöötamises, avaldanud arvukalt keemiaalaseid artikleid, keemia töövihikuid üldhariduskoolile ning 12 keemiaõpikut
Galina Trofimova - Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogiaõppe osakonna juhataja, arendanud ja populariseerinud kutseharidussfääris neid erialasid, mis esinevad vaid Ida-Virumaal – mäetööd, keemiaprotsesside operaator, tööstustehnoloogia


2015
Lilian Tambek
- Viljandi Kutseõppekeskuse füüsikaõpetaja, kellel on 52-aastane pedagoogiline staaž ja teaduskraad füüsika didaktika alal. 2014. aastal asutas ta MTÜ Taibukate Teaduskooli, mis on saanud populaarseks ja tekitanud paljudes õpilastes huvi reaal- ja loodusainete vastu.
Hele Kiisel - Hugo Treffneri Gümnaasiumi kauaaegne matemaatikaõpetaja, õpetaja-metoodik, hariduselu edendaja. Lisaks õpetajatööle on ta mitme kogu Eestit mõjutanud haridusuuenduse initsiaatoriks ja läbiviijaks. Kiisel on olnud üks eestvedajaid traditsioonilisel Viie Kooli Võistlusel reaalainetes. Ta on Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse juht, osalenud aktiivselt erinevate matemaatika-alaste raamatute väljaandmisel, teinud koostööd Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikoolis õpetajate koolitusel.
Hendrik Agur - Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor, kes rakendas koolis õppetoolide süsteemi, mis kaasas kõik õpetajad kooli oluliste otsuste vastuvõtmisse ja juhtimisse, tänu millele paranes õppekasvatustöö kvaliteet. Tema algatusel on kasutusele võetud mitmeid tehnoloogilisi lahendusi, sealjuures esimesena Eestis elektrooniline õpilaspilet ja m-õpilaspilet, kasutatakse uusi lahendusi õppetöö mitmekesistamiseks ja huvitavamaks muutmiseks.

2016
Tallinna Muusikakeskkooli tšelloõpetaja Mart Laas 
Rakvere Gümnaasiumi õppealajuhataja Kadi Kruusmaa
Tallinna Reaalkooli bioloogiaõpetaja Kersti Veskimets

2017
Tartu Annelinna Gümnaasiumi matemaatika õpetaja Maksim Ivanov 
Anna Haava nimelise Pala Kooli direktor Grete-Stina Haaristo
Võru Gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits

2018
Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar

2019
Tartu Forseliuse Koolis ahhaaliku koolimudeli käivitanud õppejuht Kristi Mumm 

2020
Emili Kooli direktor Indrek Lillemägi