Bellingshauseni teelesaatmine Bellingshauseni mõisast. 

 © Vabariigi Presidendi Kantselei