Tartu Loomemajanduskeskuse avamine 

 © Ahto Sooaru