- Reset + PDFPrindi

President Ilves Iirimaal: vastutustundlike väikeriikidena mõistame üksteist hästi

President Ilves Iirimaal: vastutustundlike väikeriikidena mõistame üksteist hästi
President Toomas Hendrik Ilves ja president Michael D. Higgins
© Tony Maxwell

04.04.2012

President Ilves arutas kohtumistel Iirimaa presidendi Michael D. Higgins'i ja peaminister Enda Kenny'ga väikeriikide positsiooni tänapäeva Euroopas, Euroopa Liidu tulevikku ning võimalusi rahvusvaheliseks koostööks küberjulgeoleku vallas.

"Väikeriikidena mõistame üksteist hästi. Meie riikide väiksus on ühtlasi meie tugevus, meie rahvuslik identiteet põhineb kultuuril, mida oleme läbi ajaloo tugevalt väärtustanud ja hoidnud," ütles president Ilves, kes arutas esmakordsel kohtumisel eelmise aasta lõpus ametisse valitud president Higgins'iga ka väikekeelte püsimajäämist tänapäeval.

Kohtumistel tõstatusid teemadena ka Euroopa Liidu ees olevad väljakutsed ja liidu tulevik seoses majandusliku olukorraga euroalas ning suve alguses Iirimaal toimuv Euroopa Liidu fiskaallepingu referendum.

Peaminister Kenny väljendas lootust, et rahvas hääletab referendumil fiskaallepingu poolt.

"Kuna Iirimaal nagu ka Eestis on olnud ajalooliselt kõrge toetus Euroopa Liidule, siis aitab see rasketest aegadest üle saada," ütles president Ilves. "Väikesed riigid tulevad toime, kuna jälgivad reegleid ja seadusandlust ning on vastutustundlikud. Selline arusaam lähendab meid riikidena," lisas Eesti riigipea kohtumisel peaminister Kenny'ga.

President Ilves rõhutas nii oma eilses rahvusvaheliste ja Euroopa asjade instituudi (IIEA) konverentsil peetud kõnes kui ka kohtumistel president Higgins'i ja peaminister Kenny'ga vajadust rahvusvaheliseks koostööks küberjulgeoleku tagamisel, kutsudes sealjuures Iirimaad üles tegema koostööd Tallinnas paikneva NATO küberkaitse kompetentsikeskusega.

President Ilves tegi kohtumise raames Iirimaa presidendile ettepaneku tulla riigivisiidile Eestisse.

Tagasi Eestisse jõuavad president Ilves ja Evelin Ilves täna õhtul.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229