- Reset + Prindi

Brigaadikindrali auastme andmisel Riho Ühtegile

Brigaadikindrali auastme andmisel Riho Ühtegile © Mattias Tammet/presidendi kantselei

20.08.2019

Kallid kindralid, head siinviibijad!

Alustuseks üks väikene paralleel: Kaitseliit loodi rohkem kui 100 aasta eest, ta loodi natuke enne kui loodi Eesti riik. Samamoodi taastati Kaitseliit enne kui taastati meie iseseisvus. Riho Ühtegi liitus Kaitseliiduga 1990. aasta märtsis, mil Eesti iseseisvuse taastamiseni jäi samuti veel aega. Jäi veel poolteist aastat hetkeni, mil Riho Ühtegi, nagu paljud kaitseliitlased, kodu- ja piirikaitsjad, politseinikud, paljud eestlased olid valmis Toompeal, telemaja või teletorni juures ise putšistidele vastu astuma.

Just selles – altpoolt tulenevas kodanikuinitsiatiivis ning valmisolekus oma riigi kaitseks – seisnes Kaitseliidu tugevus 100 aastat tagasi, 1991. aastal, ja seisneb ka täna. Just selle pärast on tänane päev sümboolne ja eriti sobilik kindrali auastme andmiseks Riho Ühtegile kui kaitseliitlasele ja Kaitseliidu ülemale.

Kaitseväes teenitud veerandsajandi jooksul on kolonel Ühtegi mänginud võtmerolli nii kaitseväeluure – meie eelhoiatussüsteemi vardja – kui ka erioperatsioonide võime väljaarendamisel. Võib tunduda, et Kaitseliit kui vabatahtlik rahvaarmee ning elukutselised erioperaatorid on teineteisest väga kaugel seisvad äärmused. Kuid tegelikult on ka nendel kahel äärmusel tänu Riho Ühtegi jõupingutustele üks väga tihe, oluline ja arusaadavalt ka raskesti märgatav side. 

See side on seotud sõnaühendiga ’asümmeetriline sõjapidamine’, mida võib käsitleda kui oma tugevuste ärakasutamist vastase nõrkuste vastu. Usun, et Riho Ühtegi suudab oma sellekohaseid teadmisi ära kasutada selleks, et Kaitseliit ja meie maakaitsesüsteem muutuks veelgi efektiivsemaks ja võimalikule vastasele veelgi heidutavamaks. Et maksimaalselt suudetakse leida rakendus võimalikult paljudele Kaitseliidu liikmete erinevatele oskustele ja nende potentsiaali hästi ära kasutada. Kuid seda tuleb teha niimoodi, et iga struktuuritabelis olev üksus oleks mehitatud reaalsete inimeste, oskuste ja võimetega.

Seepärast ei olegi kindrali auaste mitte ainult tunnustus senise karjääri ja teenete eest, aga loomulikult ka avanss, selleks et meie Kaitseliidust veelgi rohkem sõjalist võimekust välja võtta: sellest mis meil on, nende inimestega, kes meil on.

Jõudu tööle ja palju õnne!