- Reset + Prindi

President Kaljulaid: parim majanduspoliitika on hariduspoliitika

President Kaljulaid: parim majanduspoliitika on hariduspoliitika
Pildil vasakult: reaalteaduste eripreemia laureaat Raili Vilt, hariduspreemia laureaat Kadi Kruusmaa, president Kersti Kaljulaid ning hariduspreemia laureaadid Kersti Veskimets ja Mart Laas.
© Arno Mikkor

21.11.2016

"Haridus annab oskuse mõista, mis on tähtis ja tõstab inimeste eluiga. Olen kindel, et parim majanduspoliitika on hariduspoliitika," ütles president Kersti Kaljulaid täna Kadriorus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu 2016. aasta hariduspreemiaid ja reaalteaduste eripreemiat üle andes.

2016. aasta hariduspreemiad said Rakvere Gümnaasiumi õppealajuhataja Kadi Kruusmaa, Tallinna Muusikakeskkooli tšelloõpetaja Mart Laas ja Tallinna Reaalkooli bioloogiaõpetaja Kersti Veskimets. Reaalteaduste eripreemia pälvis Tartu Ülikooli teaduskooli metoodik Raili Vilt.

Riigipea sõnul peaks ühiskonnas hariduse olulisusest rohkem rääkima. Ta nentis, et erinevad riiklikud ja riikide vahelised haridusvaldkonda puudutavad edetabelid on küll toredad, aga sellest tähtsam on antava hariduse sisu. "Eestis saab head haridust," rõhutas Vabariigi President.

Laureaatide nimel kõnelenud Mart Laas tänas riigipead tunnustuse eest. "Me armastame oma tööd õpetajatena ja aitame noortel leida eriala, mida nemad armastaksid. Mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma sellele mõtlen. Ma olen õnnelik inimene. Kui inimesed on õnnelikud, siis on õnnelik ka riik, sest riik ongi inimesed," ütles Mart Laas.

Hariduspreemiaid rahastab Danske Bank ning nende suurus oli kõikide laureaatide puhul 4000 eurot. Danske Bank tegevjuhi Ivar Pae sõnul on haridus ühiskonna pikaaegse arengu alustala. "Meil on vaja väärtustada neid inimesi, kes edendavad Eesti haridussüsteemi ning seeläbi kujundavad homset ühiskonda. Tihti teevad need inimesed rohkem kui nende ametijuhend ette näeb, nad teevad oma tööd südame ja suure pühendumisega," lisas Pae.

Reaalteaduste eripreemiat rahastab Skype Eesti ja selle suurus on 4000 eurot. Skype Eesti juhi Andrus Järgi sõnul on tal reaalteaduste esindajana rõõm, et reaalteaduste eripreemia läheb Tartu Ülikooli teaduskooli metoodik Raili Viltile, kelle imetlusväärse töö tulemusena on tee reaalteaduste juurde leidnud paljud noored. Andrus Järg lisas, et Raili töö on väga märkimisväärne seetõttu, et just tema aitab kasvatada noorte huvi matemaatika vastu, mis on väga oluliseks alustalaks reaalteaduste omandamisel.

Kadi Kruusmaa töötab Rakvere Gümnaasiumi õppealajuhatajana. Tal on Tallinna Ülikooli haridusteaduste magistri kraad ning 28. aastat koolikogemust. Aastatel 1995 kuni 2006 töötas ta Rakvere Linna Algkoolis algklasside õpetajana, seejärel Rakvere Gümnaasiumis algklasside õpetajana. Alates 2007. aastast on Kadi Kruusmaa Rakvere Gümnaasiumi Tallina tänava koolihoone õppealajuhataja. Rakvere Gümnaasiumil on tulnud seoses Rakvere linna koolivõrgu korrastamisega liita endaga kaks väga erinäolist kooli: 2011. aastal endine Rakvere Vene Gümnaasium ja 2012. aastal Rakvere Linna Algkool. Kadi Kruusmaal on olnud kolme erineva kooli liitmise edukas korraldamises ja järgnevas ühtse koolikultuuri kujundamises väga oluline roll. Kadi Kruusmaa on ka olnud aktiivne projektide kirjutaja ja elluviija ning on läbi viinud projekte ettevõtliku õppe rakendamiseks, Ida-Virumaa koolide aitamiseks, mitmekultuurilise kooli ülesehitamiseks, loodushariduse arendamiseks ja ka IT-arendusteks.

Mart Laas töötab Tallinna Muusikakeskkooli tšello eriala õpetaja ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia interpretatsiooni-pedagoogika instituudi õppejõuna. Mart Laas on juba palju aastaid kuulunud Eesti juhtivate keelpillipedagoogide hulka. Viimastel aastatel on tema õpilastel eriti väljapaistvaid rahvusvahelisi ja Eesti-siseseid saavutusi. Mitmed Mart Laasi õpilastena lõpetanud noored muusikud on pärast keskastme lõpetamist jätkanud õpinguid Euroopa juhtivates muusikakõrgkoolides. Mart Laas on töötanud aastatel 1991–92 ERSO tšellorühma kontsertmeistrina ja 1993–2004 Tallinna Kammerorkestri tšellorühma kontsertmeistrina. Aastast 1995 töötab Rahvusooperi Estonia orkestris, aastast 2004 tšellorühma kontsertmeistrina. Aastast 2014 on ta Eesti Kontserdi Nõukogu liige. Mart Laas on kogu Eesti tšelloõpetajate mentor – ta annab aastaid lahtisi tunde Värska ja Haapsalu suvistes keelpillilaagrites ning on läbi viinud koolituse vabariikliku tšellistide festivali raames. Ta on saanud mitmeid tunnustusi, viimane 2016. aastal – Eesti Muusikakoolide Liidu pedagoogi tunnustuspreemia.

Kersti Veskimets töötab Tallinna Reaalkooli gümnaasiumi bioloogia õpetaja-metoodikuna alates 2010. aastast. 2000. aastal töötas Kersti Veskimets välja geenitehnoloogia valikaine, mida ta siiani õpetab. Selle käigus on gümnaasiumiõpilastel võimalus Tallinna Tehnikaülikooli õppelaboris omandada geenitehnoloogilisi meetodeid. Kersti Veskimets on juhendanud õpilasi üleriigilistel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel, koostanud ja toimetanud metoodilisi materjale, algatanud ja viinud ellu uuendusi õpetamises ning jaganud vastavat kogemust ka paljude kolleegidega. Ta kasutab abstraktsete ja keeruliselt mõistetavate protsesside selgitamisel ja tundmaõppimisel palju näitlikke vahendeid (eriti animatsioone) ning on sellist efektiivset õppimist ja õpetamist edukalt propageerinud ka kolleegide hulgas. Ta on väga populaarne gümnaasiumiõpilaste uurimistööde juhendaja ning aitab teadushuvilistel õpilastel leida kaasjuhendaja ülikoolidest-uurimisasutustest, et pakkuda neile laboris töötamise kogemust. Tema juhendatud õpilaste uurimistööd on pälvinud preemiaid. Kersti Veskimets on enam kui 10 aastat juhtinud Tallinna bioloogiaõpetajate ainesektsiooni.

Raili Vilt töötab 1994. aastast Tartu Ülikooli teaduskooli metoodikuna. Tema tööülesanneteks on põhikoolile suunatud matemaatikaalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine ning õppetöö: teaduskooli kursuste materjalide väljatöötamine ning kursustel osalevate õpilaste tööde hindamine ja neile tagasiside andmine. Raili Vildil on matemaatika magistrikraad Tartu Ülikoolist. Ta loob matemaatika õppematerjale, ülesandeid ja võistlusi, mis aitavad võimekamatel õpilastel leida tee huvitavate ja vaimset pingutust nõudvate harjutusteni. Raili Vilt on matemaatikavõistluse "Känguru" eestvedaja ja assotsiatsiooni L'Kangourou sans Frontieres Eesti esindaja. 2010. aastal sai ta matemaatikuvõistlus "Känguru" eest riikliku teaduse populariseerimise auhinna. Raili Vilt koostab ka Nupuvere veebilehe ülesandeid, mis pakub lisamaterjali matemaatikas, keemias ja füüsikas tuhandetele Eesti põhikooliõpilastele ja õpetajatele. Raili Vilt on Eesti Matemaatika Seltsi (EMS) juhatuse liige ning kuulub Eesti matemaatikaolümpiaadi žüriisse.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond