Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri ametisse nimetamine (16.05.2019)