Afganistani suunduva üksuse ESTPLA-31 ärasaatmine (24.04.2019)