Rääkimas tervishoiust digiühiskonnas ja digiajastust meie tervise teenistuses (18.10.2017)