Kohtumine Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esindajatega (26.04.2017)