Kohtumine kogukonnapraktikas osalejatega (12.04.2017)