Eest keeles president http://admin2.president.ee/index.php/et 2018-07-19T09:45:08Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Balti presidendid: Euroopa peab tegutsema ühtselt ja kiiremini, Neue Westfälische 2018-07-13T22:00:00Z 2018-07-13T22:00:00Z http://admin2.president.ee/index.php/et/meediakajastus/intervjuud/14478-2018-07-17-12-02-03 Mailin Aasmäe mailin.aasmae@vpk.ee <p>Täna võtavad Eesti, Läti ja Leedu presidendid vastu rahvusvahelise Vestfaali rahu auhinna - panuse eest Euroopa demokraatlikku ja rahulikku arengusse.</p> <p>Täna võtavad Eesti, Läti ja Leedu presidendid vastu rahvusvahelise Vestfaali rahu auhinna - panuse eest Euroopa demokraatlikku ja rahulikku arengusse.</p> Baltic Presidents: Europe must act united and faster, Neue Westfälische 2018-07-13T22:00:00Z 2018-07-13T22:00:00Z http://admin2.president.ee/index.php/en/media/interviews/14477-2018-07-17-11-39-26 Mailin Aasmäe mailin.aasmae@vpk.ee <p>Heute nehmen die Regierungschefs von Estland, Lettland und Litauen den Internationalen Preis des Westfälischen Friedens entgegen – für ihre besonderen BemühungenumIntegration in Europa.<br />Alle drei betonen die große Bedeutung, die die enge Einbindung des Baltikums für ihre Länder hat. Und sie verraten Thomas Seim, was Deutschland vom Baltikum lernen kann.</p> <p>Heute nehmen die Regierungschefs von Estland, Lettland und Litauen den Internationalen Preis des Westfälischen Friedens entgegen – für ihre besonderen BemühungenumIntegration in Europa.<br />Alle drei betonen die große Bedeutung, die die enge Einbindung des Baltikums für ihre Länder hat. Und sie verraten Thomas Seim, was Deutschland vom Baltikum lernen kann.</p> Rahvusvahelise Vestfaali rahu auhinna üleandmise tseremoonial Münsteri raekoja Rahu saalis 2018-07-13T22:00:00Z 2018-07-13T22:00:00Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/koned/14476-2018-07-17-11-30-15 Mailin Aasmäe mailin.aasmae@vpk.ee <p>President Steinmeier,</p> <p>Teie Kõrgeausused,</p> <p>daamid ja härrad</p> <p>Ma tänan siiralt teid kõiki selle eest, et andsite 11. rahvusvahelise Vestfaali rahu auhinna Eestile, Lätile ja Leedule. Ma väga tänan teid. Saada auhind demokraatliku arengu eest – see on Eesti jaoks suur au ja privileeg. Eriti ajal, mil tähistame oma riigi saja-aastaseks saamist. Ja eriti siin, Nordrhein-Westfalenis, millel on traditsiooniliselt olnud Eestiga head suhted, ja Münsteris, millel on ajalooliselt olnud tähtis roll rahu edendamisel Euroopas.</p> <p>Vestfaali rahuleping, mis allkirjastati siin, Münsteris, 1648. aastal, tähistas kolmekümneaastase sõja lõppu. See oli sõda, mille julmusi pole unustatud. Tol ajal Eesti muidugi polnud veel iseseisev riik. Võibolla te ei teadnud seda, aga Eesti mehed võtsid 1632. aastal osa Lützeni lahingust Rootsi kuninga Gustav II Adolfi armee koosseisus. Kuningas kaotas selles lahingus elu, kuid vahetult enne lahingut jõudis ta allkirjastada korralduse, millega Tartusse asutati esimene ülikool Eestis.</p> <p>Nii et igast kriisist sünnib ka midagi head ja see võib meid üle sajandite ühendada. Vestfaali rahu oli esimene üleeuroopaline rahuleping. Sõjajõhkruste järel kujundas see rahuleping meie arusaama sõjast ja rahust.</p> <p>See pani aluse ka tänapäevasele suveräänsete riikide süsteemile. Muidugi polnud Vestfaali süsteem täiuslik.</p> <p>President Steinmeier,</p> <p>Teie Kõrgeausused,</p> <p>daamid ja härrad</p> <p>Ma tänan siiralt teid kõiki selle eest, et andsite 11. rahvusvahelise Vestfaali rahu auhinna Eestile, Lätile ja Leedule. Ma väga tänan teid. Saada auhind demokraatliku arengu eest – see on Eesti jaoks suur au ja privileeg. Eriti ajal, mil tähistame oma riigi saja-aastaseks saamist. Ja eriti siin, Nordrhein-Westfalenis, millel on traditsiooniliselt olnud Eestiga head suhted, ja Münsteris, millel on ajalooliselt olnud tähtis roll rahu edendamisel Euroopas.</p> <p>Vestfaali rahuleping, mis allkirjastati siin, Münsteris, 1648. aastal, tähistas kolmekümneaastase sõja lõppu. See oli sõda, mille julmusi pole unustatud. Tol ajal Eesti muidugi polnud veel iseseisev riik. Võibolla te ei teadnud seda, aga Eesti mehed võtsid 1632. aastal osa Lützeni lahingust Rootsi kuninga Gustav II Adolfi armee koosseisus. Kuningas kaotas selles lahingus elu, kuid vahetult enne lahingut jõudis ta allkirjastada korralduse, millega Tartusse asutati esimene ülikool Eestis.</p> <p>Nii et igast kriisist sünnib ka midagi head ja see võib meid üle sajandite ühendada. Vestfaali rahu oli esimene üleeuroopaline rahuleping. Sõjajõhkruste järel kujundas see rahuleping meie arusaama sõjast ja rahust.</p> <p>See pani aluse ka tänapäevasele suveräänsete riikide süsteemile. Muidugi polnud Vestfaali süsteem täiuslik.</p> President Kersti Kaljulaid at the International Westphalian Peace Prize award ceremony in Münster 2018-07-13T22:00:00Z 2018-07-13T22:00:00Z http://admin2.president.ee/index.php/en/official-duties/speeches/14475-2018-07-17-11-25-26 Mailin Aasmäe mailin.aasmae@vpk.ee <p>President Steinmeier,</p> <p>Your Excellencies,</p> <p>Ladies and Gentlemen</p> <p>I sincerely thank you all for awarding Estonia, Latvia and Lithuania with the eleventh International Westphalia Peace Prize. Thank you very much. Receiving the award for democratic development is a great honour and privilege for Estonia. Especially at the time when we are celebrating the centenary of our statehood. Especially here in Nordrhein-Westfalen that has traditionally had good relations with Estonia and in Münster with its history of fostering peace in Europe.</p> <p>The Westphalian Peace Treaty signed here in Münster in 1648 marked the end of the Thirty Years' War. A war that we still remember for its cruelties. At the time, Estonia of course was not yet an independent country. However, maybe you did not know, but Estonian men were fighting in the Battle in Lützen in 1632 in the army led by the Swedish King Gustav II Adolf. The king lost his life in the battle, but just before the battle, he managed to sign an order to establish the first university in Estonia in Tartu.</p> <p>So, something good comes out of every crisis and links us for centuries. The Westphalian Peace Treaty was the first all-European peace treaty. After the brutalities of the war, it shaped our thinking about war and about peace. It also laid a foundation for the modern international system of sovereign states. Of course, the Westphalian system was not perfect. As we know by now, it did not guarantee everlasting peace and prevent wars.</p> <p>President Steinmeier,</p> <p>Your Excellencies,</p> <p>Ladies and Gentlemen</p> <p>I sincerely thank you all for awarding Estonia, Latvia and Lithuania with the eleventh International Westphalia Peace Prize. Thank you very much. Receiving the award for democratic development is a great honour and privilege for Estonia. Especially at the time when we are celebrating the centenary of our statehood. Especially here in Nordrhein-Westfalen that has traditionally had good relations with Estonia and in Münster with its history of fostering peace in Europe.</p> <p>The Westphalian Peace Treaty signed here in Münster in 1648 marked the end of the Thirty Years' War. A war that we still remember for its cruelties. At the time, Estonia of course was not yet an independent country. However, maybe you did not know, but Estonian men were fighting in the Battle in Lützen in 1632 in the army led by the Swedish King Gustav II Adolf. The king lost his life in the battle, but just before the battle, he managed to sign an order to establish the first university in Estonia in Tartu.</p> <p>So, something good comes out of every crisis and links us for centuries. The Westphalian Peace Treaty was the first all-European peace treaty. After the brutalities of the war, it shaped our thinking about war and about peace. It also laid a foundation for the modern international system of sovereign states. Of course, the Westphalian system was not perfect. As we know by now, it did not guarantee everlasting peace and prevent wars.</p> President Kaljulaid sõidab kahepäevasele töövisiidile Rootsi 2018-06-13T22:00:00Z 2018-06-13T22:00:00Z http://admin2.president.ee/index.php/et/meediakajastus/pressiteated/14472-2018-07-17-07-47-54 Mailin Aasmäe mailin.aasmae@vpk.ee <p>President Kersti Kaljulaid on täna ja homme töövisiidil Göteborgis.</p> <p>Kahepäevase töövisiidi käigus külastab president Kaljulaid Ågrenska keskust, mis pakub programme puuetega ja haruldaste diagnoosidega lastele, noorukitele ja täiskasvanutele ning pakub tuge ka nende peredele.</p> <p>President Kersti Kaljulaid on täna ja homme töövisiidil Göteborgis.</p> <p>Kahepäevase töövisiidi käigus külastab president Kaljulaid Ågrenska keskust, mis pakub programme puuetega ja haruldaste diagnoosidega lastele, noorukitele ja täiskasvanutele ning pakub tuge ka nende peredele.</p> Президент Кальюлайд приняла от имени Эстонии Вестфальскую премию мира 2018-07-16T12:01:54Z 2018-07-16T12:01:54Z http://admin2.president.ee/index.php/ru/media/press-releases/14471-2018-07-16-12-06-16 Kaidi Aher kaidi.aher@vpk.ee <p>«Для Эстонии большая честь в год нашего столетнего юбилея получить Вестфальскую премию мира за наш вклад в демократическое и мирное развитие Европы», – сказала президент Кальюлайд сегодня на торжественной церемонии награждения в Мюнстере.</p> <p>«Принимая награду, я думаю о Нарве, пограничном городе Европейского Союза, который был сильно разрушен во время Второй мировой войны подобно Мюнстеру, но который, в отличие от Мюнстера, не был отстроен таким же заново» <p>«Для Эстонии большая честь в год нашего столетнего юбилея получить Вестфальскую премию мира за наш вклад в демократическое и мирное развитие Европы», – сказала президент Кальюлайд сегодня на торжественной церемонии награждения в Мюнстере.</p> <p>«Принимая награду, я думаю о Нарве, пограничном городе Европейского Союза, который был сильно разрушен во время Второй мировой войны подобно Мюнстеру, но который, в отличие от Мюнстера, не был отстроен таким же заново» President Kaljulaid accepted the Peace of Westphalia Prize on behalf of Estonia 2018-07-16T09:09:03Z 2018-07-16T09:09:03Z http://admin2.president.ee/index.php/en/media/press-releases/14470-president-kaljulaid-accepted-the-peace-of-westphalia-prize-on-behalf-of-estonia- Kaidi Aher kaidi.aher@vpk.ee <p>"For Estonia, receiving the Peace of Westphalia Prize in the year of our hundredth anniversary for our contribution to the democratic and peaceful development of Europe represents a huge privilege," said President Kaljulaid today in Münster at the official price awarding ceremony.</p> <p>"For Estonia, receiving the Peace of Westphalia Prize in the year of our hundredth anniversary for our contribution to the democratic and peaceful development of Europe represents a huge privilege," said President Kaljulaid today in Münster at the official price awarding ceremony.</p> President Kaljulaid võttis Eesti nimel vastu Vestfaali rahu auhinna 2018-07-14T13:35:49Z 2018-07-14T13:35:49Z http://admin2.president.ee/index.php/et/meediakajastus/pressiteated/14468-2018-07-14-13-36-43 Eve Salumaa eve.salumaa@vpk.ee <p>„Eestile on suur privileeg saada meie sajandal juubeliaastal Vestfaali rahu auhind meie panuse eest Euroopa demokraatlikku ja rahulikku arengusse," lausus president Kaljulaid täna Münsteris pidulikul auhinnatseremoonial.</p> <p>„Eestile on suur privileeg saada meie sajandal juubeliaastal Vestfaali rahu auhind meie panuse eest Euroopa demokraatlikku ja rahulikku arengusse," lausus president Kaljulaid täna Münsteris pidulikul auhinnatseremoonial.</p> President Kaljulaid Düsseldorfis: eestlased väärtustavad Euroopa Liidu pakutavaid vabadusi 2018-07-13T14:57:24Z 2018-07-13T14:57:24Z http://admin2.president.ee/index.php/et/meediakajastus/pressiteated/14467-2018-07-13-14-58-10 Anne-Pille Krigolson Anne.Krigolson@vpk.ee <p></p> <p>„Euroopa Liit on meie armastatud vabaduste garantii ning seetõttu on Eestis ka tugev toetus Euroopa Liidule," lausus president Kersti Kaljulaid täna Põhja-Reini-Vestfaali liidumaa peaministri Armin Laschetiga kohtudes. Nii Eestile kui Saksamaale on oluline ühtehoidev ja tugev Euroopa Liit ning me hindame Saksamaa rolli Euroopa Liidu ühtsuse säilitamisel, lisas Vabariigi President.</p> <p></p> <p>„Euroopa Liit on meie armastatud vabaduste garantii ning seetõttu on Eestis ka tugev toetus Euroopa Liidule," lausus president Kersti Kaljulaid täna Põhja-Reini-Vestfaali liidumaa peaministri Armin Laschetiga kohtudes. Nii Eestile kui Saksamaale on oluline ühtehoidev ja tugev Euroopa Liit ning me hindame Saksamaa rolli Euroopa Liidu ühtsuse säilitamisel, lisas Vabariigi President.</p> Президент Кальюлайд отправляется с рабочим визитом в Германию 2018-07-13T14:12:03Z 2018-07-13T14:12:03Z http://admin2.president.ee/index.php/ru/media/press-releases/14466-2018-07-13-14-13-47 Anne-Pille Krigolson Anne.Krigolson@vpk.ee <p></p> <p>Президент Керсти Кальюлайд отправилась сегодня утром с рабочим визитом в Германию, чтобы от имени Эстонского государства принять в Мюнстере Вестфальскую премию мира, которая вручается в нынешнем году странам Балтии. Эстония, Латвия и Литва получат награду за значительный вклад в мирное и демократическое развитие региона. Президент Кальюлайд также встретится в ходе визита с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.</p> <p></p> <p>Президент Керсти Кальюлайд отправилась сегодня утром с рабочим визитом в Германию, чтобы от имени Эстонского государства принять в Мюнстере Вестфальскую премию мира, которая вручается в нынешнем году странам Балтии. Эстония, Латвия и Литва получат награду за значительный вклад в мирное и демократическое развитие региона. Президент Кальюлайд также встретится в ходе визита с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.</p>