- Reset + PDFPrindi

Mare Kõiva

1062 k6iva-19Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juhtivteadur.

Folklorist Mare Kõiva on kogunud, uurinud, publitseerinud ja populariseerinud Eesti rahvaluulet üle 30 aasta.

Kõiva huvi keskmes on olnud alati ühiskondlikult olulised teemad, nt rahvausund ja mütoloogia. Mare Kõiva on eesti folkloristika serveri www.folklore.ee rajaja, folklooriajakirjade Mäetagused ja Folklore: Electronic Journal of Folklore asutaja ja peatoimetaja.

Mare Kõiva on olnud paljude teadusprojektide eestvedaja, alates 2016. aastast 15 uurimisrühmast moodustatud Eesti-uuringute Tippkeskuse juht.Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.