- Reset + PDFPrindi

Sirje Keevallik

1099 keevallik-38Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi okeanograafia õppetooli juhataja, meteoroloogia professor, atmosfäärifüüsik ja tõlkija.

Sirje Keevallik on teinud silmapaistvalt edukat teaduslikku tööd kliimamuutuste uurimisel. Tema uurimisalad on atmosfääri kiirgusrežiim, sh keskkonnategurite ebaühtluse mõju; Läänemere vesikonna kiirgusbilanss ja paikkonna kliima muutused. Ta on avaldanud üle 100 teadustrükise, sh ühe monograafia.

Sirje Keevallik on mitmete rahvusvaheliste erialaliitude, uurimisprojektide juhtkomiteede ning teadusnõukogude liige. Lisaks sellele on ta tõlkinud eesti keelde prantsuse kirjandust.Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.