- Reset + PDFPrindi

Anne Kahru

Teaduste Akadeemia uurija-professor, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.

Ökotoksikoloogilise uurimissuuna algataja ja vastava uue koolkonna rajaja Eestis. Anne Kahru kuulub maailma 1% enimtsiteeritud teadlaste hulka tervelt kahes teaduse valdkonnas: keskkonnateaduste/ökoloogia valdkonnas ning farmakoloogia/toksikoloogia valdkonnas. Eestis on vaid kolm teadlast, kes on saavutanud sama taseme.

2011. aastal omistati Anne Kahrule Eesti riigi teaduspreemia geo- ja bioteaduste alal uurimuste tsükli "Sünteetiliste nanoosakeste ökotoksikoloogia ja toksilisuse mehhanismid" eest.


Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.