- Reset + PDFPrindi

Hiie Asser

1486 asser-87Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktor.

Hiie Asser juhtis 2000. aastast varajase keelekümbluse programmi uurimisrühma. 2003. aastal kaitses doktoritöö "Varajane osaline ja täielik keeleimmersioon Eesti muukeelse hariduse mudelitena". Üks Eesti koolides levinud lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika (LAK-õppe) eestvedajaid ja koolitajaid, metoodiliste kirjutiste autor. Alates 2007. aastast osalenud eestikeelsele aineõppele ülemineku korraldamisel gümnaasiumiastmes, muuhulgas koolitanud koolijuhte ja õpetajaid ning osalenud seadusandluse koostamise töörühmas.


Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.