- Reset + PDFPrindi

Taavi Veskimägi

AS Elering juhatuse esimees.

Taavi Veskimägi on andnud suure panuse Eesti energiajulgeoleku tagamisse läbi elektri ja gaasi ühendsüsteemihalduri moodustamise. Taavi Veskimägi tegevus ülepiiriliste energiaühenduste rajamisel ja energiaturgude arendamisel panustab Eesti energiasõltumatuse tagamisse.


Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.