- Reset + Prindi

Nicholas Bryan Gurr

Julgeolekualase koostöö edendaja, Ühendkuningriik

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi poliitikadirektorina on Nicholas Gurr andnud suure panuse Eesti ja Ühendkuningriigi suhete arendamisse. Tal on olnud keskne roll NATO liitlasüksuste Eestisse toomisel, samuti Balti riikide õhuturbeoperatsiooni arendmaisel ning Eesti ja Ühendkuningriigi koostöö arendmaisel brittide juhitud Ühendekspeditsioonivähe (Joint Expeditionary Force, JEF) raames.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Maarjamaa Risti III klassi teenetemärk.