- Reset + Prindi

Aron Kalmus

Märkimisväärne panus Eesti sõjalise kaitsevõime arengusse

Tegevväelane, kolonel. On juhtinud Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi, peastaabi operatiivosakonda ning Eestis paiknevat NATO staabielementi. Tema juhtimisel viidi läbi 1. jalaväebrigaadi täielik mehitamine ja varustamine ning esimene kogu brigaadi hõlmav õppus 2015. aastal. Samuti on tal olnud suur roll Eestisse suunatud liitlasüksuste vastuvõtmisel ja Eesti kaitseplaanidesse integreerimisel. Praegusel teenistuskohal NATO Põhjadiviisi staabis on Kalmus andnud olulise panuse diviisi käivitamisse ning Balti riikide kaitse planeerimisse. 

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi IV klassi teenetemärk.