- Reset + Prindi

Hellar Lill

Sõjaajaloo tutvustaja ja uurija

Eesti Sõjamuuseumi direktorina on märkimisväärselt parandanud muuseumi tegevust ja nähtavust Eesti sõjaajaloo populariseerimisel. Tema eestvedamisel on käivitatud Vabadussõja-aegse soomusrongi nr 7 "Wabadus" projekt kui ka Vabadussõja ajalugu käsitleva uue koondteose koostamine.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.