- Reset + Prindi

Ruuda Lind

Eripedagoog

Pühendunud hariduslike erivajadustega lastele-noortele ning selle valdkonna arendamisele. Tema eestvedamisel on HEV õpilastega töötavates õppeasutustes sisse viidud diferentseeritud ja kujundav hindamissüsteem. Koostöös Tartu Ülikooliga on ta välja töötanud ja rakendanud eripedagoogika alase süsteemse täiendkoolitusprogrammi HEV õpilastega töötavatele õpetajatele.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.