- Reset + Prindi

Margo Orupõld

Lähisuhtevägivalla ohvriabi edendaja, ettevõtja

2009. aastal algatas Margo Orupõld Pärnumaal naiste varjupaiga loomise ning aitas tuua lähisuhtevägivalla teema avalikkuse ette. 2016. aastal laiendas tegevust Saare- ja Raplamaale ning Tallinna. 2012. aastal moodustas Margo Orupõld Pärnumaal tugigrupi lähisuhtevägivalla ohvritele, kes vajavad abi toimetulemisel igapäevaeluga.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk.