Teenetemärkide kavalerid 2018 president http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018 Tue, 06 Feb 2018 09:02:27 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management et-ee Lehti Merilo http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14023--lehti-merilo http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14023--lehti-merilo Eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

Eesti rahvakultuuri arendaja Ameerika läänerannikul. Portlandi Eesti kooli asutaja ja selle pikaajaline õpetaja. Portlandi Eesti Seltsi esinaine ja pikaajaline juhatuse liige.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
mattias.tammet@vpk.ee (Mattias Tammet) EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 06:12:26 +0000
Aadu Jaak Allpere http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13936-aadu-jaak-allpere http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13936-aadu-jaak-allpere Eesti aukonsul Atlantas

Eesti kogukonna hoidja ja ühendaja Kagu-Ameerikas ja on aidanud kaasa eesti kultuuri levitamisele ja teadvustamisele. 1998. aastal asutasid Allpered fondi, mis väljastas Ameerikas Georgia osariigi ülikoolides õppivatele eesti tudengitele stipendiume.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
mattias.tammet@vpk.ee (Mattias Tammet) EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 13:26:05 +0000
Aare Puusepp http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14080-aare-puusepp http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14080-aare-puusepp Vereandja

Loovutanud verd 104 korda.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti V klassi teenetemärk.

]]>
mattias.tammet@vpk.ee (Mattias Tammet) EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 06:32:47 +0000
Agu Ojasoo http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14032-agu-ojasoo http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14032-agu-ojasoo Matemaatikaõpetaja

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajana on ta andnud suure panuse reaalainete propageerimisse ja viinud läbi matemaatikaõpetajate täienduskoolitust. Ta on oma eriala hinnatud asjatundja ning hea partner Haridus- ja Teadusministeeriumile õppekavaarenduses ja riigieksamite väljatöötamisel.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
mattias.tammet@vpk.ee (Mattias Tammet) EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 06:18:10 +0000
Agu Uudelepp http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13988-agu-uudelepp http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13988-agu-uudelepp Kommunikatsiooniekspert

Töötanud Eesti Raadios uudisteajakirjanikuna ning olnud Ringhäälingunõukogu esimees. Hinnatud kommunikatsiooniekspert, kes on õpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis avalikku haldust ja töötanud Estonian Business Schoolis.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk

]]>
mattias.tammet@vpk.ee (Mattias Tammet) EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 14:03:11 +0000
Aho Rebas http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13977-aho-rebas http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13977-aho-rebas Eestluse hoidja Rootsis

Rebase tegevus Rootsis on aidanud kaasa tugeva ja jätkusuutliku kohaliku eestlaskonna erinevate põlvkondade ja maailmavaadete sidumisel. Ta on tegutsenud laste suvekodude juhatajana Rootsis, Göteborgi Eesti Kooli direktorina, olnud tegev rootsieestlaste organisatsioonides. Rebas oli GEORGi (Göteborgi Eesti Organisatsioonid) asutaja ja esimees 2000–2008, Rootsi Eestlaste Liidu esimees 2004–2006, MTÜ Estival juht.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk

]]>
mattias.tammet@vpk.ee (Mattias Tammet) EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 13:55:23 +0000
Aleksander Kilk http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14014-aleksander-kilk http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14014-aleksander-kilk Mesinduse edendaja

Eesti suurima ja vanima mesindusorganisatsiooni Eesti Mesinike Liidu aktiivne juht ja eestvedaja. Mesinike aktiivne eestkõneleja mesindusalase seadusloome ettepanekute tegemisel. Mesiniku staaži ca 60 aastat, mesinike hinnatud õpetaja. Aasta Mesinik aastast 2005, Eesti Mesinike Liidu auliige aastast 2016.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
mattias.tammet@vpk.ee (Mattias Tammet) EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 06:08:26 +0000
Aleksander Okunev http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14033-aleksander-okunev http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14033-aleksander-okunev Näitleja ja pedagoog

Aastast 1990 Vene Teatri näitleja. Osalenud teleseriaalides ja filmides ning tegutsenud teatris Junost pedagoogi ja lavastajana ning juhendab aastast 2008 Haabersti Vene Gümnaasiumi teatristuudiot Forte.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
mattias.tammet@vpk.ee (Mattias Tammet) EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 06:18:39 +0000
Aleksandr Lupanov http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14093-aleksandr-lupanov- http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14093-aleksandr-lupanov- Kaitseliidu Alutaguse maleva operatiivsektsiooni ülem – Narva malevkonna instruktor, kapten

Aleksandr Lupanov on Kaitseliidu Narva malevkonna instruktorina andnud suure isikliku panuse malevkonna arengusse ja väljaõppesse ning Kaitseliidu populariseerimisse piirkonnas.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi V klassi teenetemärk.

]]>
mattias.tammet@vpk.ee (Mattias Tammet) EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 06:36:22 +0000
Andrei Härm http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14092-2018-02-05-06-36-19 http://www.president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14092-2018-02-05-06-36-19 Politseiametnik, politseileitnant

Andrei Härm juhib jälitusametnike grupi tööd, kelle ülesandeks on fentanüüli leviku tõkestamine. Tema pühendumus tõendite kogumisel ja politseioperatsioonide läbiviimisel viis eelmiselaastal kahe Eestis olulise fentanüüliga tegelenud grupi kinnipidamiseni, mille käigus võeti kurjategijatelt ära rekordiline kogus fentanüüli. Samuti on ta panustanud mitmete teiste organiseeritud kuritegevusega seotud kriminaalasjade uurimisele.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi V klassi teenetemärk.

]]>
mattias.tammet@vpk.ee (Mattias Tammet) EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 06:36:09 +0000