Teenetemärkide kavalerid 2018 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018 Mon, 19 Nov 2018 09:52:17 +0000 Joomla! - Open Source Content Management et-ee Lehti Merilo https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14023--lehti-merilo https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14023--lehti-merilo Eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

Eesti rahvakultuuri arendaja Ameerika läänerannikul. Portlandi Eesti kooli asutaja ja selle pikaajaline õpetaja. Samuti on ta Portlandi Eesti Seltsi esinaine ja pikaajaline juhatuse liige.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:12:26 +0000
Aadu Jaak Allpere https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13936-aadu-jaak-allpere https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13936-aadu-jaak-allpere Eesti aukonsul Atlantas

Eesti kogukonna hoidja ja ühendaja Kagu-Ameerikas ja on aidanud kaasa eesti kultuuri levitamisele ja teadvustamisele. 1998. aastal asutasid Allpered fondi, mis väljastas Ameerikas Georgia osariigi ülikoolides õppivatele eesti tudengitele stipendiume.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:26:05 +0000
Aare Puusepp https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14080-aare-puusepp https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14080-aare-puusepp Vereandja

Loovutanud verd 104 korda.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:32:47 +0000
Agu Ojasoo https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14032-agu-ojasoo https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14032-agu-ojasoo Matemaatikaõpetaja

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajana on ta andnud suure panuse reaalainete propageerimisse ja viinud läbi matemaatikaõpetajate täienduskoolitust. Ta on oma erialal hinnatud asjatundja ning hea partner Haridus- ja Teadusministeeriumile õppekavaarenduses ja riigieksamite väljatöötamisel.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:18:10 +0000
Agu Uudelepp https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13988-agu-uudelepp https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13988-agu-uudelepp Kommunikatsiooniekspert

Töötanud Eesti Raadios uudisteajakirjanikuna ning olnud Ringhäälingunõukogu esimees. Hinnatud kommunikatsiooniekspert, kes on õpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis avalikku haldust ja töötanud Estonian Business Schoolis.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 12:03:11 +0000
Aho Rebas https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13977-aho-rebas https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13977-aho-rebas Eestluse hoidja Rootsis

Aho Rebase tegevus Rootsis on aidanud kaasa tugeva ja jätkusuutliku kohaliku eestlaskonna erinevate põlvkondade ja maailmavaadete sidumisel. Ta on tegutsenud laste suvekodude juhatajana Rootsis, Göteborgi Eesti Kooli direktorina, olnud tegev rootsieestlaste organisatsioonides. Rebas oli GEORGi (Göteborgi Eesti Organisatsioonid) asutaja ja esimees 2000–2008, Rootsi Eestlaste Liidu esimees 2004–2006, MTÜ Estival juht.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:55:23 +0000
Aleksander Kilk https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14014-aleksander-kilk https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14014-aleksander-kilk Mesinduse edendaja

Eesti suurima ja vanima mesindusorganisatsiooni Eesti Mesinike Liidu aktiivne juht ja eestvedaja. Mesinike aktiivne eestkõneleja mesindusalase seadusloome ettepanekute tegemisel. Mesiniku staaži ca 60 aastat, mesinike hinnatud õpetaja ja Eesti Mesinike Liidu auliige aastast 2016.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:08:26 +0000
Aleksander Okunev https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14033-aleksander-okunev https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14033-aleksander-okunev Näitleja ja pedagoog

Aastast 1990 on ta Vene Teatri näitleja. Aleksander Okunev on osalenud teleseriaalides ja filmides ning tegutsenud teatris Junost pedagoogi ja lavastajana ning juhendab aastast 2008 Haabersti Vene Gümnaasiumi teatristuudiot Forte.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:18:39 +0000
Aleksandr Lupanov https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14093-aleksandr-lupanov- https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14093-aleksandr-lupanov- Kaitseliitlane, kapten

Aleksandr Lupanov on Kaitseliidu Narva malevkonna instruktorina andnud suure isikliku panuse malevkonna arengusse ja väljaõppesse ning Kaitseliidu populariseerimisse piirkonnas.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:36:22 +0000
Andrei Härm https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14092-2018-02-05-06-36-19 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14092-2018-02-05-06-36-19 Politseiametnik, politseileitnant

Andrei Härm juhib jälitusametnike grupi tööd, kelle ülesandeks on fentanüüli leviku tõkestamine. Tema pühendumus tõendite kogumisel ja politseioperatsioonide läbiviimisel viis eelmiselaastal kahe Eestis olulise fentanüüliga tegelenud grupi kinnipidamiseni, mille käigus võeti kurjategijatelt ära rekordiline kogus fentanüüli. Samuti on ta panustanud mitmete teiste organiseeritud kuritegevusega seotud kriminaalasjade uurimisele.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:36:09 +0000
Andres Kiviste https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13954-andres-kiviste https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13954-andres-kiviste Metsateadlane, Eesti Maaülikooli professor

Eesti Maaülikooli metsakorralduse ja metsatööstuse õppetoolis metsandusliku modelleerimise professorina on ta tänaseks välja kujundanud uurimisrühma, mis ühendab klassikalise metsateaduse, biomeetria ja kaasaegse informaatika. Kiviste eestvedamisel on rajatud ja kordusmõõdetakse Eesti metsanduslike püsikatsealade võrgustiku proovitükke, mis lisaks SMI-le on kõrge detailsuse ja täpsusega informatsioon Eesti metsade juurdekasvu dünaamikast.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:33:24 +0000
Andres Koppel https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13933-andres-koppel https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13933-andres-koppel Ökoloog, teaduse populariseerija

Töötanud Eesti Maaülikooli teadusprorektori ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse valdkonna asekantslerina. Eesti Teadusagentuuri juhi ja ülesehitajana panustanud nii teaduskorralduse üldisesse arengusse kui ka kvaliteedipõhise teaduskorralduse tagamisse. Kuulub Science Europe juhatusse ja on teadlaste Liidu üks käivitajatest.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:01:30 +0000
Andres Noormets https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13968-andres-noormets https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13968-andres-noormets Lavastaja, näitleja

Ugala teatri näitleja ja lavastaja, kes on rahvusvahelisel festivalil Prix Europa korduvalt kuuldemängude kategoorias peaauhindu võitnud. Ainus sertifitseeritud tegevusliku improvisatsiooni meetodi action theatre õpetaja Eestis. Tegutseb ERR-i Raadioteatri loovjuhina. Rikastanud pika aja jooksul eesti kultuuri näidendite, kuuldemängude, laulusõnade jm kirjutamisega. Üks improvisatsiooniansambli ASK liikmetest.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:49:31 +0000
Andres Rüdja https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14043-2018-02-05-06-21-48 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14043-2018-02-05-06-21-48 Geodeet

Integreeritud geodeetiliste võrkude kontseptsiooni autor, tema eestvedamisel toimus riigi geodeetilise põhivõrgu rajamine, tihendusvõrgu rekonstrueerimine, kohalike geodeetiliste võrkude rekonstrueerimine ja rajamine.
Ta on osalenud rahvusvahelistes töögruppides ja andnud oma teadmisi edasi kolleegidele ning õpetanud Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli tudengeid.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:21:34 +0000
Andrus Rõuk https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13981-2018-02-02-13-58-54 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13981-2018-02-02-13-58-54 Kunstnik ja luuletaja

1981. aasta Loomingu septembrinumbris leheküljel 1311 ilmus Andrus Rõugu luuletus, akrostihhon "Silmades taevas ja meri", mille ridade esimesed tähed andsid ülalt alla lugedes kokku sõnad "sini-must-valge".

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:58:41 +0000
Anne Luik https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14103-anne-luik https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14103-anne-luik Mahepõllumajanduse edendaja

Üks esimesi Eesti teadlasi, kes hakkas 20 aastat tagasi uurima ja rakendama põllumajanduses keskkonnasõbralikke meetodeid. Asutanud erialaorganisatsioonid Eesti Mahepõllumajanduse SA ja SA EMÜ Mahekeskus, tema eestvedamisel toimus 2009. aastal Eestis I rahvusvaheline mahepõllumajanduse teaduskonverents. Samuti lõi ta mahestipendiumi fondi, et ergutada mahepõllumajanduse uurimistööd EMÜs.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:43:17 +0000
Anne Ormisson https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14070-anne-ormisson https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14070-anne-ormisson Lastearst ja õppejõud

Hinnatud pediaatria ja juhtiv neonatoloogia õppejõud, perinatoloogia eriala rajaja Eestis. Kirjutanud käsiraamatuid lastevanematele, koostanud mitmeid õppevahendeid. Eesti ja rahvusvaheliste uurimisprojektide tulemustest avaldanud 64 teadusartiklit. Viie teadusväljaande toimetuskolleegiumi liige. Olnud Eesti Lastearstide Seltsi president ning Eesti Perinatoloogia Seltsi asutaja ja president, samuti mitmete rahvusvaheliste teadusseltside juhatuse liige. Aktiivne laste tervise populariseerija Eesti meedias.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:29:58 +0000
Anne Tiko https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14051-anne-tiko https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14051-anne-tiko Arengupsühholoog ja õppejõud

Tema uurimishuvi on keskendunud psühhosotsiaalselt ohustatud laste toimetulekule ja nende aitamise võimalustele. Oma teadmisi ja kogemusi on Anne Tiko rakendanud tulemuslikult selleks, et tulevased sotsiaaltöötajad ja lastekaitsetöötajad märkaksid ja mõistaksid last ja tema abivajadust ning sooviksid ja suudaksid tema arengut toetada. Ta on koostanud mitmeid õpikuid ja metoodilisi materjale, juhendanud tulemuslikult magistri- ja doktoritöid ning olnud viljakas teadusartiklite autor.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:23:41 +0000
Anneli Aken https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14006-anneli-aken https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14006-anneli-aken Eestluse hoidja

Hoiab ja edendab Eesti laulukultuuri väliseesti kogukondades Euroopas: korraldab Euroopa Eestlaste Koori tööd ning juhib mudilaste, laste ja noorte lauluringe Belgias ja Luksemburgis. On üks dirigentidest, kes viis Euroopa Eesti Mudilaskoori 60, Euroopa Eesti Lastekoori 40 ja Euroopa Eesti Noortekoori 30 lauljaga 2017. aasta juulis toimunud XII noorte laulupeole “Mina jään”.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:03:51 +0000
Ants Kull https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14101-ants-kull https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14101-ants-kull Riigikohtu liige

Riigikohtu liige alates 1996. aastast. Aastatel 2004–2014 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees. 2000. aastate alguses mitmete oluliste seaduste jõustumise järel oli tal Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimehena väga suur roll kohtupraktika ühtlustaja ja suunajana.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:40:16 +0000
Ants Paapstel https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14071-ants-paapstel https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14071-ants-paapstel Südamekirurg

Südamekirurg Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kirurgiakliiniku Kardiotorakaalkirurgia keskuses. Igapäevase kirurgitööga on päästnud inimelusid ning parandanud sadade inimeste elukvaliteeti. Uurinud isheemiatõve ägedaid vorme ja nende kirurgilist ravi, avaldanud üle 20 teadustrükise.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:30:13 +0000
Anu Ethel van Hattem https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13944-anu-van-hattem https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13944-anu-van-hattem Aukonsul, Eesti-Austraalia suhete edendaja

2018. aasta alguses täitus kümme aastat teenistust Eesti aukonsulina Perthis. Eesti kogukonna aktiivse liikmena on ta nende aastatega tõusnud üheks seltsielu kandjaks, tema korraldusel ja võõrustamisel toimuvad kõik olulisemad kogukonna ettevõtmised Lääne-Austraalias.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:30:06 +0000
Are Eller https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14009-are-eller https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14009-are-eller Ajakirjanik, invaspordi toetaja

Osalenud Eesti Paraolümpiakomitee liikmena aktiivselt nii Euroopa kui Rahvusvahelise Paraolümpiakomitee töös ning piirkondlikus Skandinaaviamaade aktiivgrupis. Samuti on Are Eller olnud Eesti delegatsiooni koosseisus kõikidel paraolümpiamägudel, tootnud telekanalitele erisaadet „Eestlased paraolümpial“. Ta on hoolitsenud selle eest, et kodused saaksid infot saavutuste kohta, kuid vähemalt sama hindamatu on olnud tema tehtud töö ajaloolise mälu säilitamiseks.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:04:51 +0000
Arvet Tetsmann https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14049-arvet-tetsmann https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14049-arvet-tetsmann Purjetaja ja spordielu edendaja

Eesti Jahtklubide Liidu tehnilise komisjoni esimees. On aastakümneid mõõtnud purjesid ja paate nii svertpaatide võistlustel kui ka Muhu Väina regatil ja teistel Eesti suurvõistlustel.

Koostanud mitmeid mere- ja purjetamisalaseid raamatuid ja artikleid, andes seeläbi hindamatu panuse ala ajaloo jäädvustamisse. Ta on Eesti purjetamise raudvara, kes on andnud suure panuse nii ala edasiarendamisse kui traditsioonide hoidmisse.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:23:09 +0000
Carita Rammus https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14037-carita-rammus https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14037-carita-rammus Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Koordineeriv nõunik tööhõive, sotsiaalpoliitika ja terviseküsimustes Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:19:49 +0000
Clyde Kull https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13926-clyde-kull https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13926-clyde-kull Diplomaat, Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Eesti Euroopa Liidu esinduse asejuht Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ajal, Coreper I (Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee) liige. Pikaajaline Eesti diplomaat.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Riigivapi III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 10:56:20 +0000
Daniele Monticelli https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13965-daniele-monticelli https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13965-daniele-monticelli Semiootik ja tõlkija, Eesti-Itaalia suhete edendaja

Daniele Monticelli on Itaalia päritolu Eesti semiootik, Tallinna Ülikooli Itaalia uuringute ja semiootika professor. Muuhulgas tõlkinud itaalia keelde Lennart Meri "Hõbevalge" ja viimati Eero Epneri "Konrad Mägi". Monticelli on aastaid vahendanud itaallastele Eesti kultuurilugu ning arendanud Itaalia ja Eesti vahelisi kultuurikontakte.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:46:05 +0000
Dmitri Demjanov https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13938-dmitri-demjanov https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13938-dmitri-demjanov Kokakunsti edendaja

Pühendanud oma elu toidukultuuri edendamisele. Õpetanud ja olnud eeskujuks sadadele Eesti kokkadele, panustanud koka ameti au sisse toomisesse ning olnud Eesti köögi eestkõneleja kodu- ja välismaal. Kümme aastat on Eesti olnud tema eestvedamisel edukas Bocuse d'Or'i võistlustel, mida peetakse kokakunsti olümpiaks.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:27:03 +0000
Dmitri Jegorov https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13948-dmitri-jegorov https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13948-dmitri-jegorov Riigiametnik, Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler ja Eesti maksupoliitika arendaja. On panustanud Rahandusministeeriumis digimaksustamise teema arendamisse (käibemaks, ettevõtete maksustamine) ning Eesti kuvandisse eesrindliku ja läbipaistva riigina.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:32:01 +0000
Dolores Hoffmann https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14012-dolores-hoffmann https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14012-dolores-hoffmann Vitraažikunstnik

Töötanud kompositsiooni õppejõuna Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi (ERKI) maalikateedris. 1973. aastast tegeleb süvenenult vitraažikunstiga, samuti on ta õpetanud vitraažide valmistamist ja restaureerimist. Dolores Hoffmanni isikunäitusi on olnud Eestis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Venemaal.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:05:47 +0000
Edgar Krull https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13955-edgar-krull https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13955-edgar-krull Pedagoogikateadlane

Panustas Tartu Ülikooli üldpedagoogika professori ametikohal märkimisväärselt pedagoogika valdkonna arengusse. Paljude õpikute ja teaduspublikatsioonide autor, kelle juhendamisel on kaitstud mitmeid väitekirju.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:33:39 +0000
Eiki Nestor https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13924-eiki-nestor https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13924-eiki-nestor Riigikogu esimees

Üks Eesti ajaloo kõige pikema töökogemusega riigikogu liikmetest, kes on kuulunud Riigikogu seitsmesse koosseisu. Riigikogu VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII koosseisu liige.

EV regionaalminister 1994–1995; EV sotsiaalminister 1999–2002.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Riigivapi II klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 10:50:41 +0000
Ello Odraks https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14031-ello-odraks https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14031-ello-odraks Kultuurielu edendaja Lääne-Virumaal

Virumaa poiste-, noormeeste- ja meeskooride kuraator. Olnud kauaaegne üleriigilise laulu- ja tantsupeo maakondlik kuraator. Samuti on ta korraldanud ja vedanud pärimusmuusika festivali "Viru Säru" ning maakondlikke laulu-ja tantsupidusid.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:17:55 +0000
Enel Niin https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14029-enel-niin https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14029-enel-niin Veterinaar

Tänu Enel Niinile sai Eesti marutaudivaba riigi staatuse. Ta on metsloomade marutaudivastase vaktsineerimise projekti juht ja koordinaator.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:17:13 +0000
Ernst Johannes Haberl https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14067-ernst-johannes-haberl https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14067-ernst-johannes-haberl Lasteneurokirurg, Saksamaa

Meditsiinidoktor, professor, Bonni Ülikooli Lasteneurokirurgia osakonna juhataja. On alates 1988. aastast olnud Eesti jaoks lasteneurokirurgia alal mentor, õpetaja, erispetsiifiliste haigete jaoks konsultant ning vajadusel aidanud haigete ravi korraldada Saksamaal ning on rahvusvahelises plaanis Eesti toetaja teadus- ja ravitöö koostööprojektide osas. Tänu tema panustamisele on tänaseks kujunenud varem Eestis ravimatuks peetud harvikhaiguste sekka liigituva seljaajusonga ja vesipeahaigete tänapäevane käsitlussüsteem ja Saksamaa eeskujul on kaasaegsed raviprintsiibid juurdunud ka Eestis.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:29:08 +0000
Genadi Vassiljev https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14056-genadi-vassiljev https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14056-genadi-vassiljev Maaparandusinsener

Järjepidevalt juhtinud ja koordineerinud maaparanduse projekteerimist ja ekspertiise ning panustanud inseneride kutseoskuste tõstmisesse. Ta on olnud aktiivne registrite, õigusaktide ja juhendmaterjalide väljatöötaja nii enne kui pärast taasiseseisvumist, mis on teinud võimalikuks põllu- ja metsamaa sihipärase kasutamise. Tema töö toel on viljakandvamaks saanud ligi pooled Eesti kuivendatud põllud ja kiirenenud metsade juurdekasv.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:24:58 +0000
Gert Ernesaks https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14011-gert-ernesaks https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14011-gert-ernesaks Riigiametnik

On panustanud Eesti riigikaitse tugevdamisse.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:05:30 +0000
Hans Kruusamägi https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13957-2018-02-02-13-34-11 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13957-2018-02-02-13-34-11 Põllumajanduse ja kohaliku elu edendaja

Arendanud OÜ Simuna Ivaxi tuntud põllumajandusettevõtteks. Teraviljakasvatuses on pannud suur rõhku rukki kasvatamisele ning Eesti rukki tutvustamisele. Samuti on ta kohalik spordiaktivist ja Simuna Ivax korvpallivõistkond mängib nii maakonnas kui ka vabariigi tasemel.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:34:04 +0000
Harli Talts https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14090-harli-talts- https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14090-harli-talts- Tegevväelane, kolonelleitnant

Harli Taltsil on suured teened NATO õhuturbeoperatsioonide käivitamisel Ämari lennubaasist. Tema juhtimisel käivitati lennubaasi baasioperatsioonide keskus, tänu millele sai võimalikuks NATO õhuturbeemissiooni läbiviimine Ämari lennubaasist.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:35:42 +0000
Harri Kalevi Ohra-aho https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14085-harri-kalevi-ohra-aho https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14085-harri-kalevi-ohra-aho Soome Kaitseväe luureülem, kindralmajor

Eesti ja Soome kaitse- ning julgeolekualase koostöö edendamise eest Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi II klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:34:16 +0000
Harry Liivrand https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14019-harry-liivrand https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14019-harry-liivrand Kunstiajaloolane ja -kriitik

Kuraator, kunsti- ja muusikakriitik, kultuuridiplomaat. On juhatanud Tallinna Kunstihoonet ning kureerinud mitmeid olulisi Eesti ja rahvusvahelisi näitusi. 2011–2016 oli Eesti Vabariigi kultuurinõunik Saksamaal ning aitas kaasa Eesti-Saksa kultuurisidemete edendamisele.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:10:45 +0000
Hedi Minlibajeva https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14025-hedi-minlibajeva https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14025-hedi-minlibajeva Keelekümbluse edendaja

Lasteaedade keelekümblusprogrammi rajaja, metoodikate väljatöötaja ja arendaja, uudsete õppevahendite ja metoodiliste materjalide looja. Hedi rühmade lapsed suhtlevad julgelt eesti keeles. Ta on hinnatud koolitaja nii Eestis kui väljaspool ning oodatud esineja konverentsidel.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:14:36 +0000
Heiki Einpaul https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13940-heiki-einpaul https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13940-heiki-einpaul Ettevõtluse edendaja

Pikaaegne Eesti ettevõtluse arendaja, juhib 2016. aastast ettevõtet AS Hekotek. On pikalt toetanud ja arendanud hariduse ja spordi valdkondi.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:27:40 +0000
Helgi Taelma https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14047-helgi-taelma https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14047-helgi-taelma Tantsulooja ja -õpetaja

Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse tantsuõpetajana on ta töötanud selle loomise esimesest päevast ja tema käe all õpib 150 tantsijat. Tantsuloojana on ta pälvinud vabariiklike eripreemiaid ja tema tantse on tantsitud suurpidudel. Ning eelkõige – temaga koos nauditakse seda, mida tantsuga luuakse.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:22:40 +0000
Heli Adamovitš https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13935-heli-adamovit https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13935-heli-adamovit Narva Lasteaed Päikene direktor

Keelekümbluse eestkõneleja Narvas nii õpetaja, õppejõu, direktori kui aktiivse kodanikuna. Ta on Narva Keelekeskuse looja ja korraldanud keeleõppe kursuseid ja laagreid õpilastele, üliõpilastele ning täiskasvanutele. Loonud eesti keele õpetajate ülelinnalise metoodilise ühenduse. Lasteaia Päikene direktor, kus kõik rühmad on keelekümblusrühmad.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:25:24 +0000
Heli Pikk https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14034-heli-pikk https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14034-heli-pikk Eesti ringhäälingu ajaloo talletaja

Heli Pikk on Eesti Rahvusringhäälingus aastakümnete jooksul salvestatud kultuuripärandi ja rahva ühismälu vastutustundlik säilitaja ja väsimatu uuendaja. Ta teab täpselt, kui oluline on arhiivimaterjalide säilitamiseks käia kaasas tehniliste arengutega. Samuti on Heli Pikk üks ERRi arhiividele veebipõhise juurdepääsu loomise initsiaatoritest ja selle ülesehituse väljatöötajatest. Lisaks arhiivitööle on ta aastate jooksul koostanud arhiivisalvestistest mitmeid kogumikplaate, näiteks „Georg Ots Anthology“, „Dirigeerib Peeter Saul“, „Dirigeerib Eri Klas“. Ta on ka Rahvusvahelise Heli- ja Audiovisuaalse Arhiivide Ühenduse IASA tegevliige ligi 20 aastat.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:18:56 +0000
Helle Gans https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13941-helle-gans https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13941-helle-gans Sisearhitekt

Tegelenud disaini ja sisearhitektuuriga alates 1960. aastate teisest poolest. Loonud enamasti modernistlikus võtmes sisekujunduslahendusi paljudele olulistele arhitektuuriobjektidele. Asus pärast Kunstiinstituudi lõpetamist tööle EKE Projektis ning töötas hiljem Kunstitoodete Kombinaadi ARS kujundustööde ateljee juures.
Loonud mitmeid märgilisi sisearhitektuurilahendusi, mööblit ja mitmesuguseid ruumikujunduselemente.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:27:54 +0000
Indrek Ints https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14074-indrek-ints https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14074-indrek-ints Päästeametnik

Indrek Ints on Päästeametis töötanud 21 aastat, neist viimased 11 aastat ennetustöö osakonna juhina. Tema osalusel on loodud Eestis toimiv ja tulemuslikult tegutsev tule- ja veeohutusalane ennetustöö ja tal on oluline roll ameti muutumises reageerivast ennetavaks ja elanike süsteemses ohutusalase teadlikkuse tõstmises.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:31:02 +0000
Indrek Kelk https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13951-indrek-kelk https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13951-indrek-kelk Spordielu edendaja

Tartu Maratoni korraldamise eestvedaja. Üks Tartu Suusaklubi asutajaid, üks jalgratturite Tartu Grand Prix’, Tartu rulluisumaratoni ja jalgratturite Tallinna-Tartu Grand Prix’ algatajaid ja korraldajaid.
Töötanud Triatloniliidu peasekretärina ja MTÜ Klubi Tartu Maraton tegevdirektorina, 2004. aastast selle juhatuse esimees.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:32:41 +0000
Ingrid Agur https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14005-ingrid-agur https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14005-ingrid-agur Teatrikunstnik

Ugala teatri lavastuskunstnik, kes on kujundanud 167 lavastust. Tema panus Eesti lavakujunduse ajalukku on jääva väärtusega ja eeskujuks mitmele teatrikunstnike põlvkonnale.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:03:29 +0000
Irina Seletskaja https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14044-irina-seletskaja https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14044-irina-seletskaja Tantsupedagoog, kohaliku elu edendaja Ida-Virumaal

Tantsuõpetaja Narva-Jõesuu Keskkoolis. Üle 30-aastase tantsupedagoogi staažiga on ta õpetanud Eesti rahvatantse sadadele põhiliselt vene juurtega lastele ja noortele ning viinud nad meie laulu- ja tantsupidudele.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:21:53 +0000
Izabella Riitsaar https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13979-izabella-riitsaar https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13979-izabella-riitsaar Koolijuht, hariduselu edendaja

Tallinna Pae Gümnaasiumi kauaaegne direktor Izabella Riitsaar on Tallinna ühe suurema kooli arendaja ning keelekümbluse edendaja nii oma koolis kui Eestis laiemalt. Ta on tutvustanud Eesti hariduskogemusi mitmel pool välismaal.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:58:14 +0000
Jaan Laidmets https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13958-jaan-laidmets https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13958-jaan-laidmets Riigiametnik, kultuuri- ja hariduselu edendaja

On enam kui 35 aastat osalenud kõikide Eesti üldlaulu- ja tantsupidude ning arvukate linna ja maakonna laulu- ja tantsupidude korralduskomiteedes ja -toimkondades. Eriliselt panustanud rahvusvahelise üliõpilaste laulu- ja tantsupidude Gaudeamus korraldamisse ja läbiviimisse erinevates vabatahtlikes ametites, juhtides nii üldkorraldust, transporti, majutust, toitlustust kui muud.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:34:19 +0000
Jaan Reimund https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13978-jaan-reimund https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13978-jaan-reimund Koolijuht, hariduselu edendaja

Jaan Reimund on Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi pikaaegne direktor. Kool saab kohe 30 aastaseks, sellest 21 aastat on Reimund sealset meeskonda suunanud, toetanud ja koostööle innustanud. Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi on vabariigis tuntud ja tunnustatud kool ja selle direktor mõjutab oma olemusega kõiki oma koolis ja koolist väljaspool.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:55:48 +0000
Janek Valge https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14091-janek-valge https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14091-janek-valge Kaitsepolitseiametnik

Pikaajaline ja tulemuslik töö Eesti julgeoleku tagamisel ja põhiseadusliku korra

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:35:54 +0000
Janek Vipre https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14058-janek-vipre https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14058-janek-vipre Ettevõtluse edendaja

Ettevõtja ja kohaliku elu edendaja, Narma OÜ Juhatuse liige. Narma on ehe näide sellest, et ka nišitootega võib olla globaalselt edukas ja tooteportfell ei pea olema väga lai, et olla omas valdkonnas tegija. Disain saab alguse tehnoloogilistest lahendustest ja Lihulas kootud ainulaadsed newWeave vaibad ning Haapsalu külje all Uuemõisas valmivad plastikvaibad on artiklid, mille järgi ettevõtet tuntakse ja hinnatakse enim.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:25:39 +0000
Janis Jallai https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14095-janis-jallai https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14095-janis-jallai Tegevväelane, staabiveebel

Janis Jallai on üks Eesti Õhuväe allohvitserkonna eestvedajaid ning panustanud isiklikult missioonidel vigastada saanud kaitseväelaste toetamisse. Staabiveebel Jallai on andnud hindamatu panuse Õhuväe allohvitseride karjääri- ja haridusmudeli väljatöötamisse, misläbi on paranenud allohvitserikonna kvaliteet ja väljaõpe. Samuti on ta tugiisikuna aidanud Suurbritannias ravil viibivaid teenistuses vigastada saanud kaitseväelaseid ning olnud mitmete vigastatud veteranide ja nende laste toetamiseks mõeldud heategevusürituste ja kogukonnaprojektide eestvedajaks.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi kuldrist.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:37:01 +0000
Jarek Talisainen https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14082-jarek-talisainen https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14082-jarek-talisainen Vereandja

Loovutanud verd 106 korda.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:33:22 +0000
Järvi Lipasti https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14021-2018-02-05-06-11-59 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14021-2018-02-05-06-11-59 Hiiu murde tutvustaja, Eesti-Soome suhete edendaja

Järvi Lipasti oli Soome Instituudi kultuurisekretär Tartus. 2011. aastast on ta Tuglase Seltsi koolitus- ja lõimumisjuht, kes koordineerib ka Eesti kava Helsingi Raamatumessil. Ta on edendanud soome keele õpetamist Eestis ja eesti keele õpetamist Soomes. Hiidlasena on talle südamelähedane ka hiiu keele säilitamine, ta andis välja hiiu keele aabitsa „Hiiu keele raamand“.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:11:39 +0000
Jevgeni Pissarev https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14089-jevgeni-pissarev https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14089-jevgeni-pissarev Endine lennusalga ülem

Jevgeni Pissarev on PPA lennusalgas teenistuses oldud 23 aasta jooksul andnud hindamatu panuse nii lennusalga arengusse kui ka otsingu- ja päästetöödesse. Kopteri kaptenina on ta osalenud lugematutel otsingu-, pääste- ja politseioperatsioonidel ning selle kõrvalt isiklikult panustanud nii uute pilootide väljaõppesse, kui ka protseduuride arendamisse.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:35:28 +0000
Jonatan Vseviov https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13934-jonatan-vseviov https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13934-jonatan-vseviov Kaitseministeeriumi kantsler

Märkimisväärselt mõjutanud nii Eesti laiapindse riigikaitse arengut kui Eesti Kaitseväe võitlusvõime ja lahinguvalmiduse tugevdamist. 2009. aastal koostati tema juhtimisel riigikaitse laiale käsitlusele tuginev Riigikaitse strateegia ning sõjalise riigikaitse arengukavad, mis on pannud aluse ressurssidega tagatud ja tegelikku lahinguvalmidust omavale Kaitseväele.

Samuti on Vseviov oluliselt panustanud NATO Balti-suunalise heidutushoiaku kujundamisse.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:01:52 +0000
Jüri Pertmann https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13930-2018-02-02-13-00-07 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13930-2018-02-02-13-00-07 Vabadusvõitleja

Pertmann osales Tartu I Keskkooli ja Tartu Ehitustehnikumi õpilastest koosneva noorte põrandaaluse vastupanuorganisatsiooni Kuperjanovlased tegevuses. 24. veebruaril 1955 levitas organisatsioon hektograafil paljundatud lendlehti, mis olid pühendatud Eesti Vabariigi 37. aastapäevale. 1957. aastal arreteeriti Nõukogude-Soome piiril ja oli 19581963 Mordva ANSV vangilaagrites, kus osales põrandaaluse laagriorganisatsiooni Eesti Uusrahvuslaste Liit tegevuses. Pärast vabanemist levitas võimude poolt keelatud kirjandust, omakirjastuslikke väljaandeid.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Riigivapi V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 10:59:43 +0000
Kaarel Raspel https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14039-kaarel-raspel https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14039-kaarel-raspel E-teenuste valdkonna edendaja

Kaarel Raspel andis AS Nortal töötajana suure isikliku panuse ID-kaardi turvariski reliseerumise ennetamisse. Tal oli juhtroll põhimõttelise lahenduse väljatöötamises, mis võimaldas ID-kaartide ökosüsteemis võtta krüptoalgoritmide asemel kasutusele elliptilised kõverad, mis ei lase ID-kaardi kiibi turvariskil ilmneda.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:20:23 +0000
Kaia Sarnet https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13982-kaia-sarnet https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13982-kaia-sarnet Riigiametnik

Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet on pikaaegne regionaalvaldkonna edendaja nii Sise- kui Rahandusministeeriumis. Aidanud kaasa haldusreformi läbiviimisele Eestis.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:58:59 +0000
Kaija Kirch https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14015-kaija-kirch https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14015-kaija-kirch Sisejulgeoleku edendaja

Kaija Kirch juhtis Politsei- ja Piirivalveametis ID-kaardi turvavea kõrvaldamiseks moodustatud kriisimeeskonda. Tema eestvedamisel toimus nii uute ID-kaartide tootmisliini kui ka PPA klienditeeninduse valmiduse tagamine ning koostöö teiste riigiasutuste, erasektori ning kodanikega.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:08:49 +0000
Kairit Numa https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14076-kairit-numa https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14076-kairit-numa Puuetega inimeste abistaja

Peri Sotsiaalkeskuse käivitaja ja eestvedaja. 1997. aastast aktiivselt ja järjepidevalt arendanud Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda, korraldades teabepäevi ja koolitusi ning edendades koostööd erinevate puuetega inimeste ühenduste vahel. Ta on vastutustundlik ja kaasinimeste suhtes hooliv kodanik, kelle eestvedamisel tegutseb ka Põlva toidupank.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:31:38 +0000
Kait Tamra https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13985-kait-tamra https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13985-kait-tamra Helilooja, muusik

Tema helilooming on kantud sügavalt läbi tunnetatud olulistest ja kestvatest moraalsetest väärtustest: ausus, hoolivus, väärikus, lugupidamine oma maa, keele ja rahvuse vastu. Lisaks oma tekstidele on ta viisistanud Eesti tuntud luuleklassikuid: Anna Haava, Betti Alver, Artur Adson, Marie Under, Viivi Luik, Hando Runnel, Juhan Viiding, Jaan Kaplinski, Villu Kangur, Virve Osila. Tema viisid on kõlanud nii noorte- kui üldlaulupeol.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 12:02:26 +0000
Kaja Tael https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13929-kaja-tael https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13929-kaja-tael Diplomaat, Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Eesti Euroopa Liidu esinduse juht Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal, Coreper II (Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee) liige. Pikaajaline Eesti diplomaat.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Riigivapi III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 10:59:17 +0000
Kalle Põder https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14072-2018-02-05-06-30-38 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14072-2018-02-05-06-30-38 Radioloog

Üks Eesti invasiivradioloogia rajajatest, mitmete uute ravivõtete juurutaja Eestis. Olnud aastaid Eesti korvpalli rahvusmeeskonna arst. Pälvinud oma kolleegide ja õpilaste lugupidamise ning töötab siiani täisjõuga Eesti meditsiini arenguks ning patsientide hüvanguks.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:30:27 +0000
Katrin Luhaäär https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13961-2018-02-02-13-35-17 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13961-2018-02-02-13-35-17 Pedagoog, erivajadustega laste hariduse edendaja

Hariduslike erivajadustega õpilastega Ristiku Põhikooli kauaaegne direktor. Seisnud selle eest, et väga keeruliste erivajadustega õpilased saaksid rahulikus ja sõbralikus keskkonnas omandada põhihariduse võrdselt kõigi teiste eakaaslastega. Ristiku Põhikooli osalusel on korraldatus õppetööd Tallinna Laste Turvakeskuses ja haiglaõpet PERH-i psühhiaatriakliiniku laste osakonnas aastatel 2002–2012. Ristiku Põhikoolis sisseviidud rühmaõppest kasvas välja väikeklasside süsteem, mis oli tõukeks selle sisseviimisele seadusandlusesse 2010. aastal.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:35:04 +0000
Katrin Sibul https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14045-katrin-sibul https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14045-katrin-sibul Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Andis suure panuse eesistumise õnnestumisse ja juhtis hiilgavalt EL Nõukogu üldasjade nõukogu töögrupi tööd. Nõunik Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures, EL nõukogu üldasjade töögrupi eesistuja.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:22:08 +0000
Kersti Anijärv https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14078-2018-02-05-06-32-30 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14078-2018-02-05-06-32-30 Vereandja

Loovutanud verd 117 korda.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:32:18 +0000
Kert Toobal https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13986-kert-toobal https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13986-kert-toobal Võrkpallur

Kert Toobal esindas meeste rahvuskoondist esimest korda juba 2000. aastal ja on 2009. aastast Eesti koondise kapten. Samal aastal jõudis Eesti esimest korda Euroopa Meistrivõistluste finaalturniirile. Tänaseks on Eesti koondis EM-finaalturniiril osalenud tervelt neljal korral, sh kahel viimasel – 2015. ja 2017. aastal. Alates 2016. aastast kuulub ta EOK Sportlaskomisjoni.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 12:02:40 +0000
Klen Jäärats https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13931-2018-02-02-13-00-47 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13931-2018-02-02-13-00-47 Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:00:36 +0000
Kristjan Prikk https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13974-kristjan-prikk https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13974-kristjan-prikk Riigikaitse edendaja, Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Kristjan Prikk andis Riigikantselei riigikaitse ja julgeoleku koordinatsioonidirektorina suure panuse laiapindse riigikaitse praktilisse ellurakendamisse, juhtides riigikaitse laiapindse arengukava koostamist. Samuti oli tal oluline roll Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames Euroopa Liidu kaitsekoostöö valdkonna arendamisel.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:52:33 +0000
Lee Tammemäe https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14065-2018-02-05-06-28-35 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14065-2018-02-05-06-28-35 Naistearst, tervishoiu edendaja

Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku juhataja. Loonud kaasaegse innovaatilise sünnitusmaja, mille perinataalnäitajad on Euroopa kontekstis üle keskmise. Järjepideva tööga on sünnitusabi kvaliteedi parandamisega muutnud Ida-Tallinna Keskhaigla Sünnitusmaja eeskujuks teistele Eesti sünnitusabi asutustele.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti II klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:28:24 +0000
Lembit Aaslav-Kaasik https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14004-lembit-aaslav-kaasik https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14004-lembit-aaslav-kaasik Veemotospordi edendaja

Eesti veemotospordi treener, kelle abiga on toodud Eestisse mitmeid maailmameistritiitleid ja maailmarekordeid. 30-kordne Eesti meister, 2000. aasta MM hõbe klassis 0-125, 2001. aasta Euroopa meister klassis O-125.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:00:43 +0000
Leonhard Kukk https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14063-leonhard-kukk https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14063-leonhard-kukk Uroloog, tervishoiu edendaja

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kirurgiakliiniku juhataja alates 2002. aastast, olnud aastaid Euroopa Uroloogide Nõukogus (EBU) Eesti esindaja. Aktiivne tegevarst ja meditsiinijuht. Panustanud oluliselt eriala arengusse Eestis ja Euroopas, olnud noorte kolleegide suunaja ja innustaja aastakümneid. Terava sotsiaalse närviga meditsiiniprobleemide lahendaja nii kohalikul kui riiklikul tasandil.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti II klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:27:53 +0000
Liia Piho https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14062-liia-piho https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14062-liia-piho Kirjakandja Valgamaal

Kirjakandja Valgamaal Otepääl juba 20 aastat, kõigile lähedane ja oma inimene.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe medal.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:27:34 +0000
Liivi Raudsepp https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13976-liivi-raudsepp https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13976-liivi-raudsepp Kutsehariduse edendaja

Direktori asetäitja õppealal Tartu Kutsehariduskeskuses. Ta on pühendunud Eesti ja Tartu kutsehariduse edendaja, innovatiivne ning loov juht. On töötanud Tartu Kutsehariduskeskuses ja selle eelkäijates erinevatel ametikohtadel 25 aastat.
Raudsepa eesmärk on luua õppijatele kutseõppes õppimiseks võimetekohased võimalused, tegemata allahindlust õppekvaliteedis. Ta on koolis valikuaasta projekti eestvedaja, käivitanud tugisüsteemide töö ning korraldanud 20 õppekavarühma akrediteerimist ja koostöös tööandjatega õppekavade arendamist.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:55:09 +0000
Luukas Kristjan Ilves https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13946-luukas-kristjan-ilves https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13946-luukas-kristjan-ilves Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

AEEL digitiimi juht Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures. Ilvesel on kaalukas panus digiprogrammi elluviimises ja digitaalse Euroopa arendamises, ta aitas edasi viia andmete vaba liikumise ja kogu digitaalse siseturu eelnõusid. Ilves panustas ka EL Nõukogu eesistumise digitippkohtumisse ning digieesistumise teostamisse.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:31:30 +0000
Luule Epner https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14010-luule-epner https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14010-luule-epner Teatriteadlane ja õppejõud

Eesti teatriteadlane ja õppejõud Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. 1992. aastal asutatud Tartu Ülikooli teatriteaduse eriharu looja. Ta on eestikeelse draama- ja teatriteaduse mõistestiku arendaja ning kaasaegse rahvusvahelise teatriteaduse vahendaja. Tema õpilased on tuntud teatrikriitikud, -uurijad ja dramaturgid.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:05:10 +0000
Madis Lepik https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13959-madis-lepik https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13959-madis-lepik Matemaatikaõpetajate koolitaja

On olnud pikalt Tallinna Ülikooli õppeprorektor. Põhjamaade matemaatikadidaktika uurijate assotsiatsiooni juhatuse liige ning matemaatikaõpetajate koolitaja.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:34:32 +0000
Maie Egipt https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14073-maie-egipt- https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14073-maie-egipt- Vähihaigete abistaja

Pikaaegne Eesti Vähiliidu tegevjuht ning juhatuse esimees. Ta on aidanud tõsta Eesti elanike teadlikkust välditavatest vähiriskidest. Väga olulisel kohal on tema töös vähihaigete elukvaliteedi parandamine ja vähktõvega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamine. Vähiliidus alustades oli tema ideeks käivitada rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringute kampaaniad ja see on edukalt jätkunud koostöös Haigekassaga. Maie Egipti südameasjaks on rinnavähi vastane võitlus ja ta aitas mammograafiabussi saamiseks organiseerida mitmeid heategevusüritusi. Nüüd opereerib buss Lõuna- ja Kesk-Eestis ja aitab kaasa rinnavähi sõeluuringu tegemisele.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:30:44 +0000
Malcolm Irving Wilson https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14100-malcolm-wilson https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14100-malcolm-wilson Eesti autospordi toetaja, Suurbritannia

Malcolm Wilsonil on olnud oluline roll Eesti autospordis. Ta aitas viia nii Markko Märtini kui Ott Tänaku rallimaailma tähtede hulka, andes sellega võimaluse kümnetele tuhandete eestlastele elada omadele kaasa ralliradade ääres üle maailma ning sadadele tuhandetele eestlastele meedia kaudu nende saavutusi jälgida.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Maarjamaa Risti V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:38:22 +0000
Malle Krunks https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13956-malle-krunks https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13956-malle-krunks Materjaliteadlane

Tallinna Tehnikaülikooli professor, rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud materjaliteadlane. Töötanud ka Aalto Ülikoolis, Kieli Tehnikaülikoolis ja Hannoveri Päikeseenergeetika Uurimiskeskuses. Tema uurimistöö temaatika on seotud elektronmaterjalide uurimise ja arendamisega erinevateks rakendustek, viimasel 15 aastal on see peamiselt suunatud päikeseenergeetika materjalide uurimisele ja arendamisele.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:33:50 +0000
Mare Riimets https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14041-mare-riimets https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14041-mare-riimets Eesti keele õpetaja

Töötas kuni pensionile jäämiseni üle 40 aasta Murru vanglas eesti keele ja kirjanduse õpetajana ning panustas südamega kogu oma tööelu vältel vangide taasühiskonnastamisse. Tema pikaaegne panus venekeelsete vangide eesti keele õppesse ning Eesti kultuuri tutvustamine ja selle õpetamine on aidanud muukeelseid vange Eesti kultuuri- ja keeleruumi lõimuda.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:20:55 +0000
Marek Laanisto https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14087-marek-laanisto- https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14087-marek-laanisto- Kaitseliitlane, kolonelleitnant

Marek Laanisto on Viru Maleva pealikuna andnud märkimisväärse panuse maakaitsevõime tugevdamiseks strateegiliselt olulises regioonis. Tema juhtimisel on käivitatud Kirde maakaitseringkonna staabi arendamine.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:34:59 +0000
Margit Võsa https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14059-2018-02-05-06-26-03 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14059-2018-02-05-06-26-03 Koorijuht ja naiskoorilaulu edendaja

Eesti Naislaulu Seltsi esinaine alates 2014. aastast. Andnud väga suure panuse naiskoorilaulu edendamisele ja algatanud uusi muusikalisi projekte naiskooridele üle Eesti. Andnud ühiskontserte Peterburis, Riias. Loonud, juhtinud ja juhatanud naiskoori Carmina alates 1989. aastast.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:25:53 +0000
Margo Palloson https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14088-margo-palloson https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14088-margo-palloson Kaitsepolitseiametnik

Pikaajaline ja tulemuslik töö Eesti julgeoleku tagamisel ja põhiseadusliku korra kaitsel.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:35:12 +0000
Margot Peetsalu https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14064-margot-peetsalu https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14064-margot-peetsalu Arstiteadlane, kirurg

Tartu Ülikooli Kliinikumi vanemarst-õppejõud, meditsiiniteaduste doktor. Tartu Ülikooli Kirurgiliste haiguste dotsent alates 2008. aastast. Ta on pikka aega töötanud üldkirurgina ja olnud Eestis uute meetodite juurutaja pärasoolekirurgias ning aktiivselt tegelenud ka endoskoopiliste uuringute ja protseduuridega. Aastakümneid osalenud Tartu Ülikooli õppejõuna uute arstide ettevalmistamisel ning olnud aktiivne teadustöös, tema kontol on üle 70 teadustrükise.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti II klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:28:09 +0000
Margus Arm https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14008-margus-arm https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14008-margus-arm Infoühiskonna arendaja

Margus Arm omas Riigi Infosüsteemi Ameti eID valdkonnajuhina põhirolli ID-kaardi turvariski kõrvaldamisel. Tema töötas välja põhimõttelised ettepanekud kriisi lahendamiseks ning juhtis tehnilisi lahendusi väljatöötanud meeskonna tööd.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:04:31 +0000
Margus Gross https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13943-margus-gross https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13943-margus-gross Prokurör

Juhtis viis aastat Viru Ringkonnaprokuratuuri, parandades koostööd uurimisasutustega ja riikliku süüdistuse kvaliteeti. Tema olulisel kaasabil ning järjekindluse toel lahendati rasked alaealiste tapmiste juhtumid Virumaal. Gross peab oluliseks laiapindset riigikaitset, osaledes ka ise selle valdkonna ettevõtmistes.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:29:55 +0000
Margus Mägi https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13966-2018-02-02-13-49-12 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13966-2018-02-02-13-49-12 Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi eesistumise digipoliitika nõunik Margus Mägi kujundas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal erinevaid valdkondi läbivat terviklikku ja koordineeritud digipoliitikat.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:48:59 +0000
Margus Mikomägi https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14024-2018-02-05-06-14-28 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14024-2018-02-05-06-14-28 Teatrikriitik ja ajakirjanik

Hinnatud ajakirjanik, kes on avaldanud teatrikriitikat, lavastaja- ja näitlejaportreid ning intervjuusid.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:12:53 +0000
Marika Linntam https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14020-marika-linntam https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14020-marika-linntam Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Marika Linntam on nõunik Eesti alalises esinduses EL juures, kes töötas pühendunult Eesti eesistumise ajal ja koordineeris esinduse tööd ning juhtis Antici töögruppi.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:11:07 +0000
Marina Kossolapova https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14016-marina-kossolapova https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14016-marina-kossolapova Koorijuht, kohaliku elu edendaja

Marina Kossolapova on Narva Koorikooli direktor ja töötanud 30 aastat koorijuhina ning olnud mitmete kooride asutajaks ja peadirigendiks. On loonud kultuurikeskuse Rugodiv juurde kooristuudio, alates aastast 2002 on ta Narva Koorikooli direktor ja selle kontsertkoori dirigent. Oma kooridega on ta konkurssidel saavutanud märkimisväärseid tulemusi nii Eestimaal kui väljaspool.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:09:10 +0000
Mario Ohoven https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14099-mario-ohoven https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14099-mario-ohoven Eesti-Saksamaa suhete edendaja

Saksa väikeste ja keskmiste firmade liidu (BVMW) ning Euroopa väikeettevõtete liidu (CEA-PME) president Mario Ohoven aitab arendada Saksamaa ja Eesti vahelist majanduskoostööd.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Maarjamaa Risti III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:38:06 +0000
Marju Rondo https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13980-marju-rondo https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13980-marju-rondo Riigikaitsevaldkonna edendaja

Kaitseväe õhuväe staabi tagalaosakonna spetsialist Marju Rondo on viimase 10 aasta jooksul olnud seotud kõikide Ämari lennubaasi arendusprojektidega, mis on eelduseks NATO õhuturbeoperatsiooni käivitamisele Eestis. Ta oli võtmeisikuks 20082011 lennubaasi renoveerimistööde koordinaatorina, juhatades 47 eraldiseisva NATO ning Eesti taristuprojekti ehitust Ämaris.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:58:28 +0000
Marko Matvere https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14022-marko-matvere https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14022-marko-matvere Näitleja, laulja ja lavastaja

Armastatud näitleja, kes on mänginud Tallinna Linnateatris, Rahvusooperis Estonia ning filmides ja teleseriaalides. Ansambli Väikeste Lõõtspillide Ühing solist.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:12:07 +0000
Marko Reikop https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14040-marko-reikop- https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14040-marko-reikop- Ajakirjanik

Tele- ja raadioajakirjanik, armastatud ja hinnatud saatejuht, kes on paarkümmend aastat juhtinud saateid ja olnud otse-eetris.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:20:40 +0000
Mart Nutt https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13925-mart-nutt https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13925-mart-nutt Riigikogu liige

Üks Eesti ajaloo kõige pikema töökogemusega riigikogu liikmetest, kes on kuulunud Riigikogu seitsmesse koosseisu. Riigikogu VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII koosseisu liige.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Riigivapi II klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 10:53:18 +0000
Martin Herem https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14084-martin-herem https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14084-martin-herem Kaitseväe arendaja, brigaadikindral

Martin Herem on erinevatel ametikohtadel andnud märkimisväärse panuse Eesti kaitsevõime arengusse. Tema juhtimisel on uuendatud ja läbi õppuste harjutatud operatiivplaane ning kaitseväe mobilisatsioonisüsteemi. Samuti on ta andnud hindamatu panuse rahvsuliku ohvitserkonna ja reservväe arengusse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülemana ja Kirde Kaitseringkonna ülemana.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi II klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:34:00 +0000
Mati Õun https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14060-2018-02-05-06-26-24 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14060-2018-02-05-06-26-24 Sõjaajaloolane ja sporditegelane

Aastal 1988 oli Mati Õun Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi asutaja ja aastast 2008 on ta seltsi auesimees. Ta on olnud Eesti merendusterminoloogia komisjoni esimees. Tema sulest on ilmunud 100 merendus- ja ajalooteemalist raamatut, mitme teatmeteose kaasautor ja kümnete muude publikatsioonide autor.
Samuti on ta Eesti jõutõstmise ja kulturismi arendaja ja aastast 2000 on ta Eesti Jõutõsteliidu auesimees. Ta on ka Kaitseliidu Toompea malevkonna asutajaid.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:26:12 +0000
Mati Tint https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14094-mati-tint https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14094-mati-tint Kriminalistika edendaja, vanemkomissar

Mati Tint on andnud 28 aasta jooksul suure panuse Lõuna-Eestis kuritegude lahendamisse ning uute kriminalistide koolitamisse. Ta on aidanud kaasa mitmete suurte ja samas ametniku jaoks emotsionaalselt raskete juhtumite uurimisse ning samas koolitanud välja suurema osa piirkonna tänastest kriminalistidest.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:36:47 +0000
Matti Killing https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13932-matti-killing https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13932-matti-killing Sõudmistreener

Töötanud sõudmistreenerina alates 1965. aastast. Alates 2015. aastast Eesti Sõudeliidu täiskasvanute koondise peatreener. Tema juhendamisel on Eesti sõudjad võitnud mitmeid medaleid, muuhulgas olümpiamängudelt.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:00:53 +0000
Meelis Juhandi https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14097-meelis-juhandi https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14097-meelis-juhandi Politseiametnik, politseikapten

Politsei- ja piirivalveameti Kuressaare jaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi on andnud suure isikliku panuse Saare maakonnas turvalise elukeskkonna ja ennetustöö arengusse. Tema eestvedamisel on maakonnas käivitatud mitmeid projekte, millede eesmärgiks on olnud kogukondlikku turvalisust puudutavatele murekohtadele lahenduste otsimine koostöös kohalike elanikega. Politseitöö väliselt on ta pikaajaliselt panustanud ka Orissaare Gümnaasiumi riigikaitse kursuse lektorina ning ohvriempaatia kursuse lektorina.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi hõberist.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:37:31 +0000
Meelis Münt https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13967-2018-02-02-13-49-26 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13967-2018-02-02-13-49-26 Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt tegeleb kliimamuutuse leevendamise ning kliimamuutusega kohandumise poliitika, kiirguskaitse poliitika ja välisõhu kaitse poliitika ettevalmistamise ja elluviimisega ning ministeeriumi tegevuse korraldamisega Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja rahvusvahelises koostöös. Münt oli Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal kliimaküsimuste teemajuht ning tema juhtimisel saavutati lõplik kokkuleppe ETS osas ning riikidevaheline kokkulepe muudes kliimapaketi osades.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:49:15 +0000
Mirje Sims https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14046-mirje-sims https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14046-mirje-sims Rahvakunsti edendaja

Haapsalu pitsikeskuse asutaja, eestvedaja ja juhataja. Haapsalu salli kudumise traditsiooni hoidja ja edendaja.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:22:24 +0000
Natalja Mõttus https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14026-2018-02-05-06-15-36 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14026-2018-02-05-06-15-36 Rahvatantsujuht, kohaliku elu edendaja Ida-Virumaal

Juhendab Narvas Eesti rahvatantsu rühma „Päikeseratas“ juba 20 aastat.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:15:15 +0000
Ojar Eerik https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14066-ojar-eerik- https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14066-ojar-eerik- Onkoloog

Eesti arstiteadlane, onkoloog ja erakorralise meditsiini arst. Meditsiiniedendaja ja aktiivne ühiskondliku elu elavdaja Saaremaal.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:28:40 +0000
Olav Osolin https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13970-olav-osolin- https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13970-olav-osolin- Reklaamivaldkonna edendaja

Töötanud Eesti Raadios ajakirjanikuna, seejärel Eesti Reklaamfilmis. On juhtinud reklaamiagentuuri Kolm Karu ning olnud reklaamiagentuuri Zavod BBDO üks omanikke ja agentuuri juhataja. Sai reklaamfilmide võistlusel Cannes '88 reklaamfilmi „Kustuta valgus" eest produtsendi pronkslõvi. Olnud Eesti Reklaamiagentuuride Liidu president ning selle juhatuse liige. Sai 2014. aastal elutöö Kuldmuna.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:50:06 +0000
Oleg Pissarenko https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14035-oleg-pissarenko https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14035-oleg-pissarenko Džässimuusik ja pedagoog

Kitarrist, helilooja, ansamblijuht, džässi- ja rütmimuusikakultuuri aktivist ning pedagoog.

Tuntud kui jazz-minimalismi ja filosoofilise post-rock’i looja ning karismaatiline lavaartist. Visionärina on tema juhtimisel sündinud ka Tartu Jazz Club, Narva Jazz Club, Tartu jazz- ja rütmimuusika festival IDeeJazz ning jazzmuusika haridus Tartus Elleri koolis. 2013. aastal sai ERRi Aasta Muusiku tiitli.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:19:18 +0000
Olga Dorogan https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13939-olga-dorogan https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13939-olga-dorogan Prokurör

Töötanud prokuratuuris alates 1995. aastast. Aidanud käivitada Virumaal lastekaitsetalituse töö, on koolitanud õppepäevadel politseinikke, olnud riiklik süüdistaja mitmetes raske tapmisega seotud kriminaalasjades ja aidanud oma parimal moel tagada õigusriiki ning kaitsta neid, kes kuritegude läbi haiget on saanud.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:27:23 +0000
Pearu Tramberg https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14052-pearu-tramberg https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14052-pearu-tramberg Filmiajaloo talletaja

Seisab juba 45 aastat hea Eesti filmi- ja fotopärandi säilitamise ja tutvustamise eest. Päästnud tulevikule kümned nõukogude ajal hävitamisele määratud ajaloolised nitrofilmid ja sajad haruldased klaasnegatiividel fotod, varjates neid oma kodus.
Tema põhjalikud teadmised ajaloost, arhiivindusest ja filmist on teinud temast mentori kolleegidele ning asendamatu nõuandja aja- ja koduloouurijaile, samuti arhiivimaterjalidega töötavaile tele- ja filmitegijaile.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:23:57 +0000
Peep Lassmann https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13927-peep-lassmann https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13927-peep-lassmann Pianist ja muusikapedagoog

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor 1992–2017. Üks väljapaistvamaid eesti pianiste, kes on hinnatud nii solisti kui ka ansamblipartnerina. Aastast 1998 Rahvusooper „Estonia" nõukogu liige ning aastast 2003 Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu esimees.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Riigivapi III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 10:57:37 +0000
Peep Männil https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14027-2018-02-05-06-15-57 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14027-2018-02-05-06-15-57 Ulukiuurija

Zooloog, Eesti suurulukite uurija ja nende tutvustaja, Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna peaspetsialist.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:15:41 +0000
Peeter Tammearu https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14048-peeter-tammearu https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14048-peeter-tammearu Näitleja ja lavastaja

Aastani 1994 töötas ta Ugala teatris näitleja, lavastaja ja kirjandusala juhatajana, 1996–2002 Tallinna Linnateatris ja alates 2002. aastast Ugala peanäitejuhina, 2003–2009 direktorina ja kuni 2010. aastani näitlejana. Alates 2014. aastast näitleja ja lavastaja Kuressaare Linnateatris.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:22:55 +0000
Piret Lilleväli https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13928-2018-02-02-12-58-50 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13928-2018-02-02-12-58-50 Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise korraldusjuht

Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori asetäitja. Varem töötanud majandusministeeriumis, sotsiaalministeeriumis ja siseministeeriumis.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Riigivapi III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 10:58:16 +0000
Raido Liitmäe https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13960-2018-02-02-13-34-57 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13960-2018-02-02-13-34-57 Kohaliku elu edendaja Muhumaal

Pikaaegne Muhu vallavanem, kes on aitanud kaasa kohaliku elu edendamisele ning omanäolise Muhu saare hoidmisele.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:34:47 +0000
Raimo Ladva https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14017-raimo-ladva https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14017-raimo-ladva Represseeritute abistaja

Raimo Ladva küüditati koos vanematega Siberisse. Lapsepõlveaastad möödusid Irkutski oblastis, kus algas ka koolitee. 1957. aastal õnnestus perega Eestisse naasta. Represseerituid koondava MTÜ Murtud Rukkilille Ühingu aaeesimehena on käivitanud Tartu nõustamispunkti töö.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:09:24 +0000
Raimo Peterson https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13972-raimo-peterson https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13972-raimo-peterson Küberkaitsekoostöö edendaja

NATO Küberkaitse keskuse tehnikaosakonna juhataja Raimo Petersoni on aidanud NATO Küberkaitsekeskusel kujuneda rahvusvaheliselt tunnustatud kompetentsikeskuseks. Tema eestvedamisel on küberkaitseõppus Locked Shields kujunenud omalaadsete seas üheks maailma suurimaks. Samuti on tema juhtimisel välja arendatud kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse võimekus labori näol, mida kasutavad nii Eesti riigiasutused kui ka suured eraettevõtted.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:52:11 +0000
Reigo Rosenthal https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14042-reigo-rosenthal https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14042-reigo-rosenthal Riigiametnik

Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö eest Eesti ning liitlaste julgeoleku tagamisel.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:21:14 +0000
Rein Lember https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14018-rein-lember https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14018-rein-lember Kohaliku elu edendaja Abrukal

Abruka kohaliku elu edendaja, saarevaht ja priitahtlike päästjate eestvedaja. Peab Abrukal ka turismitalu.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:10:26 +0000
Rein Vendla https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14057-rein-vendla https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14057-rein-vendla Orkestridirigent ja pedagoog

Eesti puhkpillimuusika arendaja ja hinnatud puhkpilliõpetaja. Juhatab Suure-Jaani Gümnaasiumi puhkpilliorkestrit, Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi puhkpilliorkestrit, Pärnu Noorte Puhkpilliorkestrit, Pärnu Koidula Gümnaasiumi puhkpilliorkestrit ja Pärnu Muusikakooli puhkpilliorkestrit, lisaks on ka instrumendiõpetaja Sindi Muusikakoolis.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:25:19 +0000
Rene Kari https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13950-rene-kari https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13950-rene-kari Kunstnik

Tõi laulva revolutsiooni varases järgus avalikkuse ette sinimustvalge oma 1988. aastal Draakoni galeriis toimunud näitusel, maalid võeti näituselt maha. Näitus oli enam kui kuu enne Tartu muinsuskaitsepäevi, mil lipud avalikult välja toodi.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:32:29 +0000
Riho Hänikene https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14079-2018-02-05-06-32-44 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14079-2018-02-05-06-32-44 Vereandja

Loovutanud verd 104 korda.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:32:34 +0000
Riho Terras https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14083-riho-terras- https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14083-riho-terras- Kaitseväe arendaja, kindral

Riho Terras on kaitseväe juhatajana andnud märkimisväärse panuse Eesti kaitsevõime arengusse, selged ja mõõdetavad sihid on taganud Kaitseväe ja kogu Eesti kaitsevõime järjepideva arengu. Tähelepanu väärib ka kindral Terrase panus rahvusvahelises tegevuses.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi I klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:33:39 +0000
Roman Baskin https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13937-roman-baskin https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13937-roman-baskin Näitleja ja lavastaja

Armastatud Eesti näitleja ja lavastaja. Töötanud teatris Vanalinnastuudio näitlejana ja lavastajana ja alates 1992. aastast vabakutseline lavastaja. Kell Kümme MTÜ juhatuse liige

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:26:31 +0000
Romi Mankin https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13963-romi-mankin https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13963-romi-mankin Füüsikateadlane

Eesti füüsikateoreetik ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessor, kellel on õnnestunud leida üldkovariantse massita skalaarvälja lahend välises aksiaalses kvadrupoolstruktuuriga gravitatsiooniväljas. 80 teadustrükise ja kõrgkooliõpiku autor, Eesti Füüsika Seltsi aastapreemia laureaat.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:45:37 +0000
Rubo Kikerpill https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13952-rubo-kikerpill https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13952-rubo-kikerpill Kohtunik

Asus Pärnu Linnakohtu kohtunikuna tööle 1993. aastal. Kui Pärnu Maa- ja Linnakohus ühendati, siis nimetati Kikerpill Pärnu Maakohtu esimeheks. Hiljem ühendati seniste väikeste maakohtute tööpiirkonnad ning ta asus juhtima senisest märksa suuremat Pärnu Maakohut. Ta on saanud hakkama väljakutsega ühendada suur ja omanäolise tööpiirkonnaga kohus tõhusalt toimivaks asutuseks.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:32:53 +0000
Siim Saliste https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14096-siim-saliste https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14096-siim-saliste Tegevväelane, ülemveebel

Siim Saliste on Kaitseväe esimese ülemveeblina andnud hindamatu panuse allohvitseride ja sõdurite väljaõppesse, nõustamisse ja distsipliini ning tähtsustanud allohvitseride rolli Kaitseväes. Sellega on ta tõstnud tunduvalt allohvitserkonna taset ning andnud suure panuse riigikaitse arendamisse.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi kuldrist.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:37:17 +0000
Sirje Potisepp https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14036-sirje-potisepp https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14036-sirje-potisepp Ettevõtluse edendaja

Juhtinud 12 aastat tulemuslikult Eesti Toiduainetööstuse Liitu. Ta on paljude toidualaste teavituskampaaniate eestvedaja ja ekspordi suurendamisele kaasaaitaja. Samuti on hinnatud tema panus hariduse, eriti kutsehariduse edendamisse.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:19:36 +0000
Stefan Oscar https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13969-stefan-oscar https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13969-stefan-oscar Rahvusvähemuste koostöö edendaja

Stefan Oscar on Ameerika Juudi Komitee Joint tegevdirektor Euroopas, Aasias ja Aafrikas. Organisatsioon on alates 1990. aastast toetanud Eesti Juudi Kogukonna arengut ning olnud hindamatuks abiks kogukonna tegevuse taastamisel. Tema aktiivsel kaasabil ja toetusel avati Eesti Juudi Muuseum, lasteaed Aviv, on rahastatud juudi kultuuri ja heebrea keele õpet, noorteprogramme, ehitati välja kogukonna sotsiaalkeskus ja renoveeriti juudi gümnaasiumit.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:49:49 +0000
Taevo Gans https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13942-taevo-gans https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13942-taevo-gans Sisearhitekt

Tegelenud disaini ja sisearhitektuuriga alates 1960. aastate teisest poolest. Loonud enamasti modernistlikus võtmes sisekujunduslahendusi paljudele olulistele arhitektuuriobjektidele. Töötanud Kommunaalprojektis, EKE Projektis ning ARSis.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:28:46 +0000
Tarvo Puri https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13975-tarvo-puri https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13975-tarvo-puri Notariaadi arendaja

Notar Tarvo Puri on olnud Notarite Koja esimees ning eestseisuse liige. SA Iuridicum nõukogu liige alates 2016. aastast. 2014. aastal ilmunud asjaõigusseaduse kommenteeritud väljaannete kaasautor. On aktiivselt panustanud Notarite Koja liikmete ja muu juristkonna täienduskoolitusse. Osalenud aastaid ametipidamise kõrvalt lektorina notarite täiendusõppes ja uute notarite koolitamisel ning olnud pikaajaline notari eksami- ja konkursikomisjoni liige. 2004. aastast on osalenud aktiivselt e-notari infosüsteemi väljatöötamisel ja arendamisel.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:54:55 +0000
Tatjana Lüter https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13962-2018-02-02-13-35-34 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13962-2018-02-02-13-35-34 Koolijuht, keelekümbluse edendaja

Pikaaegne Mustamäe Humanitaargümnaasiumi direktor. Üks keelekümbluse alusepanijaid Eestis ja selle eestvedaja.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:35:24 +0000
Tatjana Stepanova https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13984-tatjana-stepanova https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13984-tatjana-stepanova Koolijuht, keelekümbluse edendaja

Keelekümbluse metoodika edukas rakendaja ja edendaja ja esimese keelekümbluskooli —Narva Vanalinna Riigikooli pikaaegne juht. Tema juhtimisel on kool tõestanud varajase keelekümblusmetoodika tõhusust ja saavutanud lapsevanemate usalduse. Tatjana Stepanova on andnud panuse keelekümblusmetoodika levikule nii Ida-Virumaal kui Eestis tervikuna.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:59:26 +0000
Tauno Otto https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13971-tauno-otto https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13971-tauno-otto Mehhaanikateadlane

Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi tootmistehnika professor, juhib Eesti teaduse teekaardi programmi raames nutika tootmise tuumiktaristu arendamise töörühma, mis Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli koostöös töötab välja uusi lahendusi tööstuse digitaliseerimiseks. Eesti eesistumise raames läbiviidud kogu tootmissektori Euroopa võtmeürituse "Manufuture 2017" peakorraldaja. DAAM International teaduskomitee liige, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu liige ning Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti ekspert.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:52:00 +0000
Theodor Michael https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14069-theodor-michael https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14069-theodor-michael Lasteneuroloog, Saksamaa

Meditsiinidoktor, Bonni Ülikoolikliiniku laste- ja noortemeditsiini neuroloogia üksus. Dr Theodor Michael on Eestiga tihedates sidemets olnud alates 1988. aastast ja olnud Eesti jaoks interdistsiplinaarse erineuroloogia alal mentor ja õpetaja, haigete nõustaja ja konsultant. Samuti on ta viinud Eesti rahvusvaheliste kontaktide ja teadusuuringute juurde, olles toetaja ning koostööprojektide osaline.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:29:42 +0000
Thomas Mell https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13964-thomas-mell https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13964-thomas-mell Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Kaitseministeeriumi NATO ja EL osakonna nõunik Thomas Mell on aastaid pühendunud Eesti julgeoleku tugevdamisele läbi Euroopa Liidu kaitsealase koostöö edendamise. Tema jõupingutuste abil anti Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele tugev kaitsefookus ning algatati Euroopa Liidu alaline struktureeritud kaitsekoostöö (PESCO).

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:45:51 +0000
Tiia Randma https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14038-tiia-randma https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14038-tiia-randma Kutsehariduse edendaja

Andnud suure panuse kutsehariduse ja haridusvaldkonna edendamisse ning ettevõtete ja haridusasutuste koostöö arendamisse. Tema eestvedamisel käivitus oskuste seire ja prognoosisüsteem OSKA. Samuti on Tiia Randma Kutsekoda SA juhatuse esimees.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:20:04 +0000
Tiina Saar https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14081-tiina-saar https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14081-tiina-saar Vereandja

Loovutanud verd 106 korda.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:33:02 +0000
Tiina Uudeberg https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14053-tiina-uudeberg https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14053-tiina-uudeberg Riigikaitse edendaja

Tiina Uudeberg on Kaitseministeeriumis töötatud aastate jooksul oluliselt panustanud sõjalise riigikaitse planeerimismetoodika ning ametkondadevahelise koostöö edendamisse. Samuti oli tall oluline roll Riigikaitse arengukava 2017-2026 koostamisel.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:24:15 +0000
Tiit Hennoste https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13945-tiit-hennoste https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13945-tiit-hennoste Keeleteadlane

Tartu Ülikooli õppejõud ja ühtlasi olnud külalislektor Amsterdami ülikoolis ning Helsingi ülikoolis. Uurinud eesti keele suulist kõnet, ajakirjandustekstide ehitust ja funktsioneerimist ühiskonnas ning modernismi eesti kirjanduses. Loonud tekstianalüüsi mudeli, mille keskseks osaks on kultuurisituatsiooni mõiste. „Akadeemia“, „Keel ja Kirjandus“, „Loomingu Raamatukogu” toimetuskolleegiumi liige.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:31:14 +0000
Tiiu-Mai Vanderer https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14055-tiiu-mai-vanderer https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14055-tiiu-mai-vanderer Eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

On olnud Eesti Vabariigi Peakonsulaadi New Yorgis taasloomise ning järjepideva arengu juures alates 1992. aastast.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:24:44 +0000
Toivo Tänavsuu https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14077-2018-02-05-06-32-11 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14077-2018-02-05-06-32-11 Vähihaigete abistaja

Vähiravifondi Kingitud Elu asutaja ja juht. Tema ennastsalgava tööga on paljud vähihaiged saanud oma raskele haigusele leevendust. Eriti tänuväärne on tema tegevus väikeste laste aitamisel.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:31:54 +0000
Toivo Uusna https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14054-toivo-uusna https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14054-toivo-uusna Võrkpallitreener, spordielu edendaja

Jõgevamaa pikaajaline võrkpallielu eestvedaja, kelle juhendamisel on viimase kolmekümne aasta jooksul paljud Põltsamaa noored jõudnud Eesti tippvõistkondadesse ja Eesti koondisesse. Samuti on ta mitmete traditsiooniliste võrkpallivõistluste korraldaja ja peakohtunik.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:24:30 +0000
Tõnu Post https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13973-2018-02-02-13-52-29 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13973-2018-02-02-13-52-29 Põllumajanduse edendaja

Tõnu Post juhib oma ettevõtet Kõljala Põllumajanduse Osaühing ning on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu aseesimees, Saaremaa Piimatootjate ühistu nõukogu esimees ja Eesti Tõuloomakasvatajate Aretusühistu nõukogu liige.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:52:20 +0000
Toomas Aguraiuja https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14061-toomas-aguraiuja https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14061-toomas-aguraiuja Bussijuht

Toomas Aguraiuja töötab bussijuhina 1969. aasta jaanuarist ja on oma ametile truu tänaseni. Tänu oma erakordsele karismale ja positiivsusele on ta eeskujuks kõigile Eesti bussijuhtidele ja teda hinnatakse nii kolleegide kui tellijate poolt väga kõrgelt. Lisaks tööalasele professionaalsusele ja tavakeeltele on ta omandanud suhtluseks mitmeid teisi keeli: rootsi, läti, itaalia jne., mis veelgi väärtustab tema oskusi ning tekitab turistidele kodusema ja sõbralikuma tunde.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe medal.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:27:08 +0000
Triin Noorkõiv https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14030-2018-02-05-06-17-50 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14030-2018-02-05-06-17-50 Hariduselu edendaja

Erinevate haridusalgatuste asutaja ja eestvedaja. Triin Noorkõiv on aidanud Eestis käima lükata "Noored Kooli" programmi. "Tagasi Kooli" algatuse ühe asutaja ja arendaja on ta kasvatanud ühiskonna ja kooli koostööd. Praegu arendab ta algatust „Alustavat õpetajat toetav kool“.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:17:35 +0000
Triin Uusberg https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13989-triin-uusberg https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13989-triin-uusberg Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korrajdala

Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori asetäitja Triin Uusberg aitas ellu viia Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise programmi ning on juhtinud Coreper I (Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee) valdkondi puudutavaid ülesandeid.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 12:03:29 +0000
Ülle Kadastik https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14068-2018-02-05-06-29-38 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14068-2018-02-05-06-29-38 Naistearst ja õppejõud

Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku vanemarst-õppejõud sünnitusabi ja günekoloogia erialal. Praktiseeriva arstina on Ülle Kadastik mitmeski mõttes oma eriala üks pioneere Eestis. Ta on aastate jooksul juurutanud mitmeid naiste elukvaliteeti oluliselt mõjutavaid operatsioone. Samuti on ta kahel viimasel aastakümnel järjepidevalt tegelenud noorte arstide koolitamisega günekoloogiliste operatsioonide vallas ning regulaarselt esinenud ettekannetega arstide täienduskursustel. Ta on tänu oma igapäevasele tööle nii patsientide kui kolleegide poolt kõrgelt hinnatud.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti II klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:29:27 +0000
Ülo Kivine https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13953-2018-02-02-13-33-19 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13953-2018-02-02-13-33-19 Ettevõtluse edendaja

Panustanud piimatootmise jätkusuutliku arengu tagamisse enam kui 25 aastat. Tema eestvedamisel on toimunud oluline areng kodumaise toorpiima väärindamisel, mis on muutnud mitmekesisemaks nii piimatoodete valiku kui võimaldanud siseneda uutele eksporditurgudele. Tema juhtimisel alustati ka saartel toodetud mahepiima väärindamist. Kivine on Eesti Piimaliidu juhatuse liige, Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhtkogu liige, EPKK töötleva tööstuse grupi juhatuses, Saaremaa Ettevõtjate Liidu juhatuse liige.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:33:11 +0000
Ülo Lomp https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14075-2018-02-05-06-31-31 https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14075-2018-02-05-06-31-31 Doonorluse edendaja

Igasuviste doonoritelkide mõtte algataja ning elluviijana teinud vereloovutuse nähtavaks ja kasvatanud oluliselt selle kandepinda. Loosungiga „Ka doonor on riigikaitsja!“ lõi hea koostöö Kaitseväe, Kaitseliidu ja verekeskuse vahel.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:31:20 +0000
Uuno Vallner https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13990-uuno-vallner https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13990-uuno-vallner Infotehnoloogia edendaja ja teadlane

Töötanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ja Riigikantseleis ning mitmete oluliste e-riigi projektide nagu X-tee, riigiportaal eesti.ee, e-valimised ning avaandmete portaal initsiaatoriks.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 12:03:50 +0000
Vahur Kalmre https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13949-vahur-kalmre https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13949-vahur-kalmre Ajakirjanik

Olnud Postimehe peatoimetaja ning Eesti Meedia meediadirektor. Pärast Postimehe toimetuse kolimist Tartust Tallinna oli kuni 2015. aasta aprillini Tartu Postimehe vanemtoimetaja. 1980. aastate lõpul kuulus Rahvarinde Tartu gruppi. Ta on kirjutanud mitu raamatut, neist "Kolm Kirsipuud" pälvis parimale spordiraamatule antava Georg Hackenschmidti auhinna.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:32:15 +0000
Veera Sibrik https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13983-veera-sibrik https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13983-veera-sibrik Koolijuht, hariduselu edendaja

Ta oli 18 aastat Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi direktor ja tegi sellest ühe piirkonna tugevama kooli. Nüüd on Veera Sibrik teist aastat Mäetaguse Põhikooli direktor.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:59:12 +0000
Veiko-Vello Palm https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14086-veiko-vello-palm https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14086-veiko-vello-palm Kaitseväe arendaja, kolonel

Veiko-Vello Palm on mänginud võtmerolli Eestisse 2017. aastal paigutatud liitlaste lahingugrupi vastuvõtmisel ja tegevuse alustamisel. 1. jalaväebrigaadi ülemana on ta lisaks Eesti suurima rahuaegse väeüksuse juhtimisele ja arendamisele koordineerinud Tapa linnakus tehtud töid taristu arendamisel, liitlaste sõdurite ja tehnika vastuvõtmisel ning Eesti kaitseväe väljaõppetsüklisse lõimimisel.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Kotkaristi III klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:34:45 +0000
Veljo Ipits https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13947-veljo-ipits https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13947-veljo-ipits Ettevõtluse edendaja

Pikaajaline Eesti ettevõtluse arendaja ning Eesti Toiduainetööstuse Liidu volikogu esimees. Pikalt toetanud ja arendanud hariduse ja spordi valdkondi.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 11:31:49 +0000
Viivi Neare https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14028-viivi-neare https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14028-viivi-neare Eripedagoog ja koolitaja

Pikaaegne pedagoog ja õppejõud, kellel on suuri teeneid hariduslike erivajadustega laste aitamisel ja nende õpetajate koolitamisel. Töötab eripedagoogina Kiili Lasteaias ja nõustamiskeskuses Papaver. Tema käe all on õppinud eripedagoogid nii Tartu Ülikoolis kui Tallinna Pedagoogilises Seminaris.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:16:01 +0000
Villu Kangur https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14013-villu-kangur https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14013-villu-kangur Luuletaja, laulusõnade looja ja tõlkija

Kirjutanud laulutekste, mille seas on Tõnis Mägi esitatud "Palve" ja "Püha Elmo tuled", Ultima Thule "Liivimaa pastoraal" ning Justamendi "Ilm on hukas" ja "Tamula vanake".

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:07:08 +0000
Vilma Tikerpuu https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14050-vilma-tikerpuu https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14050-vilma-tikerpuu Kohaliku elu edendaja Hiiumaal

Terviseedenduse eestvedaja ja kultuurikorraldaja. Vedas aastaid Hiiumaa südametuba, korraldanud mitmesaja külastajaga melanoomipäevi, organiseerinud koolitusi Hiiumaa perearstidele ja arstidele ning loonud täiendkoolituste võimaluse Leedus, Palanga rehabilitatsioonihaiglas. Aasta tervisearendaja 2015. Eesti Memento Liidu juhatuse liige ning Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa Ühingu eestvedajaid.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:23:26 +0000
Vilma Trummal https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13987-vilma-trummal https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/13987-vilma-trummal Arheoloog

Töötas neli aastakümmet õppejõuna Tartu Ülikoolis. Pikka aega oli Vilma Trummal ülikoolis ainus arheoloogiaõppejõud, peamiselt tema õlul lasus selle rahvusteaduse spetsialistide ettevalmistamine. Tema juhendamisel kaitsti 40 arheoloogiaalast diplomitööd, kursusetööde arv ulatub sadadesse. Teadustöös keskendus esmajoones Tartu uurimisele. Tema kaevamistel kogutud leidudega pandi alus Tartu Linnamuuseumi arheoloogiakogule.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Fri, 02 Feb 2018 12:02:53 +0000
Vladimir Antipp https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14007-vladimir-antipp https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14007-vladimir-antipp Näitleja

Eesti Teatriliidu ja Näitlejate Liidu liige. Töötab aastast 1973 Vene Teatris. Mänginud teleseriaalides ja filmides.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:04:13 +0000
Xavier Bettel https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14098-xavier-bettel https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid-2018/14098-xavier-bettel Luksemburgi Peaminister, Eesti-Luksemburgi suhete edendaja

Xavier Bettel propageerib Eesti e-residendina meie riiki ja IKT-lahendusi. Samuti sõlmiti tema toetusel kahe riigi vahel möödunud aastal andmete ja infosüsteemide majutamise kokkulepe, mille eesmärk on tagada Eesti digitaalne järjepidevus. Xavier Bettel aitas kaasa Euroopa Liidu esimese digitaalse tippkohtumise toimumisele Tallinnas, millel oli oluline tähtsus Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisel.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Maarjamaa Risti I klassi teenetemärk.

]]>
EST teenetemärkide kavalerid 2018 Mon, 05 Feb 2018 04:37:52 +0000