- Reset + PDFPrindi

Agu Ojasoo

05.02.2018

Matemaatikaõpetaja

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajana on ta andnud suure panuse reaalainete propageerimisse ja viinud läbi matemaatikaõpetajate täienduskoolitust. Ta on oma erialal hinnatud asjatundja ning hea partner Haridus- ja Teadusministeeriumile õppekavaarenduses ja riigieksamite väljatöötamisel.

Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk.