Teenetemärgid https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemargid Mon, 19 Nov 2018 09:51:21 +0000 Joomla! - Open Source Content Management et-ee Vabadusristi aumärk https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemargid/12912-vabadusrist https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemargid/12912-vabadusrist Vabadusristi aumärk on asutatud 1919. aastal Vabadussõja-aegsete teenete tunnustamiseks. Vabadusristi aumärk on sõjaline teenetemärk Eesti iseseisvuse kaitsmiseks peetava sõja puhul. Vabadusristi andmine lõpetati 1925. aastal. Vabadusristi võib uuesti anda Eesti iseseisvuse kaitsmiseks peetava sõja puhul alates sõjaseisukorra väljakuulutamisest kuni Vabadusristi andmise lõpetamiseks vastu võetava seaduse jõustumiseni.

]]>
EST Teenetemärgid Tue, 07 Feb 2017 07:20:55 +0000
Riigivapi teenetemärk https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemargid/12913-riigivapi-teenetemark https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemargid/12913-riigivapi-teenetemark Riigivapi teenetemärk on asutatud 1936. aastal Eesti iseseisvuse väljakuulutamise päeva, 1918. aasta 24. veebruari mälestamiseks. Riigivapi teenetemärk on kõrgeim aumärk riigile osutatud teenete eest. Riigivapi teenetemärgil on kuus klassi.

 
 

]]>
EST Teenetemärgid Tue, 07 Feb 2017 07:22:38 +0000
Maarjamaa Risti teenetemärk https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemargid/12916-maarjamaa-risti-teenetemark https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemargid/12916-maarjamaa-risti-teenetemark Maarjamaa Rist on asutatud 1995. aastal Eesti riigi iseseisvuse auks. Maarjamaa Risti teenetemärk antakse välismaalastele kõrgeima teenetemärgina Eesti riigile osutatud teenete tunnustamiseks. Maarjamaa Risti teenetemärgil on kuus klassi.

Brošüür "Maarjamaa Rist - 20 aastat".

       

]]>
EST Teenetemärgid Tue, 07 Feb 2017 07:55:59 +0000
Valgetähe teenetemärk https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemargid/12917-valgetahe-teenetemark https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemargid/12917-valgetahe-teenetemark Valgetähe teenetemärk on asutatud 1936. aastal Eesti rahva vabadusvõitluse mälestamiseks. Valgetähe teenetemärk antakse riigiteenistuses või kohaliku omavalitsuse teenistuses olevatele isikutele, samuti majanduse, hariduse, teaduse, kultuuri või spordi alal osutatud või muude üldkasulike teenete ning saavutuste tunnustamiseks. Valgetähe teenetemärgil on seitse klassi.

  

   

]]>
EST Teenetemärgid Tue, 07 Feb 2017 08:00:38 +0000
Kotkaristi teenetemärk https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemargid/12918-kotkaristi-teenetemark https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemargid/12918-kotkaristi-teenetemark Kotkaristi teenetemärgi on asutanud 1928. aastal Kaitseliit Eesti iseseisvuse 10. aastapäeva puhul. Kotkaristi teenetemärk antakse sõjaliste või riigikaitseliste teenete eest. Kotkaristi teenetemärgil on kaheksa klassi.


Sõjaline Kotkaristi teenetemärk.

]]>
EST Teenetemärgid Tue, 07 Feb 2017 08:01:49 +0000
Eesti Punase Risti teenetemärk https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemargid/12919-eesti-punase-risti-teenetemark https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemargid/12919-eesti-punase-risti-teenetemark Eesti Punase Risti teenetemärgi on asutanud 1920. aastal Eesti Punase Risti Selts. Eesti Punase Risti teenetemärk antakse Eesti rahva huvides osutatud üldkasulike teenete eest ja elu päästmise eest. Eesti Punase Risti teenetemärgil on kuus klassi.

   

]]>
EST Teenetemärgid Tue, 07 Feb 2017 08:03:37 +0000