Otsused president http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused Mon, 20 Nov 2017 16:20:08 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management et-ee 178. Spordiseaduse muutmise seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13752-178-spordiseaduse-muutmise-seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13752-178-spordiseaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 16. novembril 2017

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Mon, 20 Nov 2017 13:28:37 +0000
177. Sotsiaalhoolekande seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13751-177-sotsiaalhoolekande-seaduse-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13751-177-sotsiaalhoolekande-seaduse-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 15. novembril 2017

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Mon, 20 Nov 2017 13:27:00 +0000
176. Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13750-2017-11-20-13-26-54 http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13750-2017-11-20-13-26-54 Riigikogus vastu võetud 15. novembril 2017

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Mon, 20 Nov 2017 13:25:46 +0000
175. Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13724-175-kindlustustegevuse-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13724-175-kindlustustegevuse-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vstu võetud 26. oktoobril 2017

Avaldatud RT I, 17.11.2017, 3

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Wed, 08 Nov 2017 14:45:32 +0000
174. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13723-2017-11-08-14-45-23 http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13723-2017-11-08-14-45-23 Riigikogus vastu võetud 26. oktoobril 2017

Avaldatud RT I, 17.11.2017, 2

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Wed, 08 Nov 2017 14:44:31 +0000
173. Rahvastikuregistri seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13722-173-rahvastikuregistri-seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13722-173-rahvastikuregistri-seadus Riigikogus vastu võetud 25. oktoobril 2017

Avaldatud RT I, 17.11.2017, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Wed, 08 Nov 2017 14:43:03 +0000
172. H. Mäemehe nimetamine ja J. Reinholdi tagasikutsumine http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13703-2017-11-03-10-16-38 http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13703-2017-11-03-10-16-38 1. Nimetan Heiti Mäemehe Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Kirgiisi Vabariigis, Tadžikistani Vabariigis ja Türkmenistanis, asukohaga Astanas.

2. Kutsun tagasi Jaan Reinholdi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Kirgiisi Vabariigis, Tadžikistani Vabariigis ja Türkmenistanis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 07.11.2017, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Fri, 03 Nov 2017 10:14:45 +0000
171. Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13702-171-kalandusturu-korraldamise-seaduse-muutmise-seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13702-171-kalandusturu-korraldamise-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 25.10.2017

Avaldatud RT I, 10.11.2017, 3

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Fri, 03 Nov 2017 10:13:21 +0000
170. Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13701-2017-11-03-10-13-12 http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13701-2017-11-03-10-13-12 Riigikogus vastu võetud 25.10.2017

Avaldatud RT I, 10.11.2017, 2

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Fri, 03 Nov 2017 10:12:25 +0000
169. Ravimiseaduse § 76 täiendamise seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13700-2017-11-03-10-12-16 http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/13700-2017-11-03-10-12-16 Riigikogus vastu võetud 25.10.2017

Avaldatud RT I, 10.11.2017, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Fri, 03 Nov 2017 10:11:27 +0000