Otsused https://president.ee/et/ametitegevus/otsused Mon, 21 Jan 2019 13:50:50 +0000 Joomla! - Open Source Content Management et-ee 377. Kohtunikuametist vabastamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14799-377-kotunikuametist-vabastamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14799-377-kotunikuametist-vabastamine Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan Ene Mutsu Tartu Maakohtu kohtuniku ametist tema enda soovil alates
1. juulist 2019 ja Mare Priksi Tartu Halduskohtu kohtuniku ametist alates 1. jaanuarist 2020.

Alus: Riigikohtu esimehe 20. detsembri 2018 ettepanek.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Otsused Tue, 08 Jan 2019 10:55:31 +0000
376. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14793-376-toeoeturuteenuste-ja-toetuste-seaduse-ning-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14793-376-toeoeturuteenuste-ja-toetuste-seaduse-ning-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 19. detsembril 2018

]]>
EST Otsused Mon, 31 Dec 2018 08:15:23 +0000
375. Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14792-375-krediidiasutuste-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14792-375-krediidiasutuste-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 19. detsembril 2018

]]>
EST Otsused Mon, 31 Dec 2018 08:13:54 +0000
374. Loomakaitseseaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14789-374-loomakaitseseaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14789-374-loomakaitseseaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 19. detsembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 21 Dec 2018 10:39:56 +0000
373. Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14788-373-karistusseadustiku-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus-terrorismivastase-voitluse-direktiivi-uelevotmine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14788-373-karistusseadustiku-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus-terrorismivastase-voitluse-direktiivi-uelevotmine Riigikogus vastu võetud 19. detsembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 21 Dec 2018 10:38:58 +0000
372. 2019. aasta riigieelarve seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14787-372-2019-aasta-riigieelarve-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14787-372-2019-aasta-riigieelarve-seadus Riigikogus vastu võetud 12. detsembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 21 Dec 2018 10:37:41 +0000
371. Tulumaksuseaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14786-371-tulumaksuseaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14786-371-tulumaksuseaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 12. detsembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 21 Dec 2018 10:36:48 +0000
370. Põllumajandusloomade aretuse seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14785-370-pollumajandusloomade-aretuse-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14785-370-pollumajandusloomade-aretuse-seadus Riigikogus vastu võetud 12. detsembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 21 Dec 2018 10:35:59 +0000
369. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14784-369-euroopa-liidu-uehise-pollumajanduspoliitika-rakendamise-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14784-369-euroopa-liidu-uehise-pollumajanduspoliitika-rakendamise-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 12. detsembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 21 Dec 2018 10:35:00 +0000
368. Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14783-368-riikliku-pensionikindlustuse-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14783-368-riikliku-pensionikindlustuse-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 12. detsembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 21 Dec 2018 10:34:03 +0000
367. Isikuandmete kaitse seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14782-367-isikuandmete-kaitse-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14782-367-isikuandmete-kaitse-seadus Riigikogus vastu võetud 12. detsembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 21 Dec 2018 10:32:57 +0000
365. Kohtunikuks nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14779-365-kohtunikuks-nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14779-365-kohtunikuks-nimetamine Nimetan esimese astme kohtunikuks:

Maarja-Liis Lall - alates 01.02.2019
Andrea Lega  - alates 02.01.2019
Ants Mailend  - alates 01.02.2019
Liina Naaber-Kivisoo  - alates 20.12.2018 

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 13 ja § 150 lg 3,
kohtute seaduse § 55 lg 1.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Otsused Thu, 20 Dec 2018 06:00:39 +0000
364. Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14769-364-kutseoppeasutuse-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14769-364-kutseoppeasutuse-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 12. detsembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 14 Dec 2018 04:23:17 +0000
363. Muuseumiseaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14768-363-muuseumiseaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14768-363-muuseumiseaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 12. detsembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 14 Dec 2018 04:22:32 +0000
362. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14767-362-euroopa-liidu-uehise-pollumajanduspoliitika-rakendamise-seaduse-kalandusturu-korraldamise-seaduse-perioodi-2014-2020-struktuuritoetuse-seaduse-ja-perioodi-2007-2013-struktuuritoetuse-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14767-362-euroopa-liidu-uehise-pollumajanduspoliitika-rakendamise-seaduse-kalandusturu-korraldamise-seaduse-perioodi-2014-2020-struktuuritoetuse-seaduse-ja-perioodi-2007-2013-struktuuritoetuse-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 12. detsembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 14 Dec 2018 04:21:58 +0000
361. Ravimiseaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14766-361-ravimiseaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14766-361-ravimiseaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 12. detsembril 2018

]]>
EST Otsused Fri, 14 Dec 2018 04:21:23 +0000