Otsused https://president.ee/et/ametitegevus/otsused Fri, 19 Oct 2018 12:15:58 +0000 Joomla! - Open Source Content Management et-ee 317. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14628-317-bioloogilise-mitmekesisuse-konventsiooni-geneetilistele-ressurssidele-juurdepaeaesu-ja-nende-kasutamisest-saadava-tulu-oiglase-ja-erapooletu-jaotamise-nagoya-protokolliga-uehinemise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14628-317-bioloogilise-mitmekesisuse-konventsiooni-geneetilistele-ressurssidele-juurdepaeaesu-ja-nende-kasutamisest-saadava-tulu-oiglase-ja-erapooletu-jaotamise-nagoya-protokolliga-uehinemise-seadus Riigikogus vastu võetud 17. oktoobril 2018

]]>
EST Otsused Thu, 18 Oct 2018 10:00:09 +0000
316. Hasartmängmaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14627-316-hasartmaengmaksu-seaduse-ja-eesti-kultuurkapitali-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14627-316-hasartmaengmaksu-seaduse-ja-eesti-kultuurkapitali-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 17. oktoobril 2018

]]>
EST Otsused Thu, 18 Oct 2018 09:58:47 +0000
315. Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muumise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14626-315-perehuevitiste-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muumise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14626-315-perehuevitiste-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muumise-seadus Riigikogus vastu võetud 17. oktoobril 2018

]]>
EST Otsused Thu, 18 Oct 2018 09:54:37 +0000
314. Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14625-314-rahvusvahelise-tsiviillennunduse-konventsiooni-muutmise-protokollide-ratifitseerimise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14625-314-rahvusvahelise-tsiviillennunduse-konventsiooni-muutmise-protokollide-ratifitseerimise-seadus Riigikogus vastu võetud 16. oktoobril 2018

]]>
EST Otsused Thu, 18 Oct 2018 09:53:17 +0000
313. Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14624-313-sotsiaalmaksuseaduse-ja-tulumaksuseaduse-muutmise-seaduse-jaeaetmeseaduse-ja-sotsiaalhoolekande-seaduse-muutmise-seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14624-313-sotsiaalmaksuseaduse-ja-tulumaksuseaduse-muutmise-seaduse-jaeaetmeseaduse-ja-sotsiaalhoolekande-seaduse-muutmise-seadus Riigikogus vastu võetud 16.10.2018

]]>
EST Otsused Thu, 18 Oct 2018 09:52:15 +0000
312. V. Reinarti nimetamine ja J. Lensmenti tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14620-312-v-reinarti-nimetamine-ja-j-lensmenti-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14620-312-v-reinarti-nimetamine-ja-j-lensmenti-tagasikutsumine 1. Nimetan Väino Reinarti Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Filipiini Vabariigis, asukohaga Tokyos.

2. Kutsun tagasi Jaak Lensmenti, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Filipiini Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Otsused Mon, 15 Oct 2018 08:08:37 +0000
311. K. Karelsohni nimetamine ja D. E. Schaeri tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14619-311-k-karelsohni-nimetamine-ja-d-e-schaeri-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14619-311-k-karelsohni-nimetamine-ja-d-e-schaeri-tagasikutsumine 1. Nimetan Kristi Karelsohni Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Bosnias ja Hertsegoviinas, asukohaga Budapestis.

2. Kutsun tagasi Daniel Erik Schaeri, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Bosnias ja Hertsegoviinas.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Otsused Mon, 15 Oct 2018 08:00:28 +0000
310. E.-M. Liimetsa nimetamine ja S. Schwede tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14618-310-e-m-liimetsa-nimetamine-ja-s-schwede-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14618-310-e-m-liimetsa-nimetamine-ja-s-schwede-tagasikutsumine 1. Nimetan Eva-Maria Liimetsa Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Horvaatia Vabariigis, asukohaga Prahas.

2. Kutsun tagasi Sten Schwede, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Horvaatia Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

 

]]>
EST Otsused Mon, 15 Oct 2018 07:54:55 +0000
309. K. Karelsohni nimetamine ja D. E. Schaeri tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14586-309-k-karelsohni-nimetamine-ja-d-e-schaeri-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14586-309-k-karelsohni-nimetamine-ja-d-e-schaeri-tagasikutsumine 1. Nimetan Kristi Karelsohni Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Makedoonia Vabariigis, asukohaga Budapestis.

2. Kutsun tagasi Daniel Erik Schaeri, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Makedoonia Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 09.10.2018, 4

]]>
EST Otsused Sun, 07 Oct 2018 04:08:00 +0000
308. T. Tirsi nimetamine ja K. Terrase tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14585-308-t-tirsi-nimetamine-ja-k-terrase-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14585-308-t-tirsi-nimetamine-ja-k-terrase-tagasikutsumine 1. Nimetan Toomas Tirsi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Luksemburgi Suurhertsogiriigis, asukohaga Brüsselis.

2. Kutsun tagasi Kaili Terrase, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Luksemburgi Suurhertsogiriigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 09.10.2018, 3

]]>
EST Otsused Sun, 07 Oct 2018 01:00:00 +0000
307. A. Streimanni nimetamine ja I. Ameri tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14554-307-a-streimanni-nimetamine-ja-i-ameri-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14554-307-a-streimanni-nimetamine-ja-i-ameri-tagasikutsumine 1. Nimetan Alar Streimanni Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures, asukohaga Pariisis.

2. Kutsun tagasi Ingrid Ameri, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Otsused Mon, 17 Sep 2018 04:31:45 +0000
306. A. Unga nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14553-306-a-unga-nimetamine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14553-306-a-unga-nimetamine Nimetan Andres Unga Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Tonga Kuningriigis ja Vanuatu Vabariigis, asukohaga Canberras.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Otsused Mon, 17 Sep 2018 04:31:28 +0000
305. T. Kuke nimetamine ja R. Oidekivi tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14552-305-t-kuke-nimetamine-ja-r-oidekivi-tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14552-305-t-kuke-nimetamine-ja-r-oidekivi-tagasikutsumine 1. Nimetan Toomas Kuke Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Slovaki Vabariigis, asukohaga Viinis.

2. Kutsun tagasi Rein Oidekivi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Slovaki Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

]]>
EST Otsused Mon, 17 Sep 2018 04:30:27 +0000
304. Kodakondsuse seadue täiendamise seadus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14551-2018-09-19-13-53-43 https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14551-2018-09-19-13-53-43 Riigikogus vastu võetud 12.09.2018

]]>
EST Otsused Mon, 17 Sep 2018 04:29:57 +0000
302. Muudatuste tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14509-302-muudatuste-tegemine-vabariigi-valitsuse-koosseisus https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14509-302-muudatuste-tegemine-vabariigi-valitsuse-koosseisus 1. Vabastan Urve Palo ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ametist.

2. Nimetan Rene Tammiste Vabariigi Valitsuse liikmeks, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministriks.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 10, § 90,
Vabariigi Valitsuse seaduse § 7 lg 3 ja lg 4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 23.08.2018, 1

]]>
EST Otsused Wed, 22 Aug 2018 03:29:58 +0000
301. E.-M. Liimetsa nimetamine ja S. Schwede tagasikutsumine https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14503-301-e-m-liimetsa-nimetamine-ja-s-schwede-tagasikutsumine- https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14503-301-e-m-liimetsa-nimetamine-ja-s-schwede-tagasikutsumine- 1. Nimetan Eva-Maria Liimetsa Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Sloveenia Vabariigis, asukohaga Prahas.

2. Kutsun tagasi Sten Schwede, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Sloveenia Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 23.08.2018, 1

]]>
EST Otsused Tue, 21 Aug 2018 06:23:10 +0000