Otsused president http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused Wed, 23 May 2018 13:21:36 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management et-ee 257. Maaparandusseadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14309-257-maaparandusseadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14309-257-maaparandusseadus Riigikogus vastu võetud 16. mail 2018

Avaldatud RT I, 31.05.2018, 3

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Mon, 21 May 2018 13:47:32 +0000
256. Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14308-2018-05-21-13-47-23 http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14308-2018-05-21-13-47-23 Riigikogus vastu võetud 16. mail 2018

Avaldatud RT I, 29.05.2018, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Mon, 21 May 2018 13:46:38 +0000
255. Mõõteseadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14307-2018-05-21-13-46-30 http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14307-2018-05-21-13-46-30 Riigikogus vastu võetud 9. mail 2018

Avaldatud RT I, 25.05.2018, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Mon, 21 May 2018 13:45:54 +0000
254. Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14306-2018-05-21-13-45-46 http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14306-2018-05-21-13-45-46 Riigikogus vastu võetud 9. mail 2018

Avaldatud RT I, 31.05.2018, 2

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Mon, 21 May 2018 13:45:02 +0000
253. Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14305-2018-05-21-13-44-51 http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14305-2018-05-21-13-44-51 Riigikogus vastu võetud 9. mail 2018

Avaldatud RT I, 31.05.2018, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Mon, 21 May 2018 13:43:40 +0000
252. Küberturvalisuse seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14293-2018-05-14-09-28-32 http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14293-2018-05-14-09-28-32 Riigikogus vastu võetud 9. mail 2018

Avaldatud RT I, 22.05.2018, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Mon, 14 May 2018 09:27:10 +0000
251. Välismaalaste seaduse muutmise seadus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14292-2018-05-14-09-27-01 http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14292-2018-05-14-09-27-01 Riigikogus vastu võetud 2. mail 2018

Avaldatud RT I, 17.05.2018, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Mon, 14 May 2018 09:25:40 +0000
250. H. Tiido nimetamine ja M. Laidre tagasikutsumine http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14285-250-h-tiido-nimetamine-ja-m-laidre-tagasikutsumine http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14285-250-h-tiido-nimetamine-ja-m-laidre-tagasikutsumine 1. Nimetan Harri Tiido Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Soome Vabariigis, asukohaga Helsingis.

2. Kutsun tagasi Margus Laidre, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Soome Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldaud RT II, 09.05.2018, 2

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Tue, 08 May 2018 08:34:30 +0000
249. T. Kuke nimetamine ja R. Oidekivi tagasikutsumine http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14284-249-t-kuke-nimetamine-ja-r-oidekivi-tagasikutsumine http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14284-249-t-kuke-nimetamine-ja-r-oidekivi-tagasikutsumine 1. Nimetan Toomas Kuke Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri juures, Tuumarelvakatsetuste Üldise Keelustamise Lepingu Organisatsiooni ettevalmistava komisjoni juures ja ÜRO Viini esinduse juures, asukohaga Viinis.

2. Kutsun tagasi Rein Oidekivi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri juures, Tuumarelvakatsetuste Üldise Keelustamise Lepingu Organisatsiooni ettevalmistava komisjoni juures ja ÜRO Viini esinduse juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 09.05.2018, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Tue, 08 May 2018 08:32:48 +0000
248. Muudatuste tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14273-248-muudatuste-tegemine-vabariigi-valitsuse-koosseisus http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/14273-248-muudatuste-tegemine-vabariigi-valitsuse-koosseisus 1. Nimetan Janek Mäggi riigihalduse ministriks, Vabariigi Valitsuse liikmeks, vabastades Jaak Aabi riigihalduse ministri ametist.

2. Nimetan Riina Sikkuti tervise- ja tööministriks, Vabariigi Valitsuse liikmeks, vabastades Jevgeni Ossinovski tervise- ja tööministri ametist.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 10, § 90,
Vabariigi Valitsuse seaduse § 7 lg 3 ja lg 4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 03.05.2018, 1

]]>
Vaike.Siirus@vpk.ee (Vaike Siirus) EST Otsused Wed, 02 May 2018 10:27:27 +0000