Otsused president http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused 2017-11-20T16:20:08Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management 178. Spordiseaduse muutmise seadus 2017-11-20T13:28:37Z 2017-11-20T13:28:37Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/13752-178-spordiseaduse-muutmise-seadus Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Riigikogus vastu võetud 16. novembril 2017</p> <p>Riigikogus vastu võetud 16. novembril 2017</p> 177. Sotsiaalhoolekande seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 2017-11-20T13:27:00Z 2017-11-20T13:27:00Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/13751-177-sotsiaalhoolekande-seaduse-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Riigikogus vastu võetud 15. novembril 2017</p> <p>Riigikogus vastu võetud 15. novembril 2017</p> 176. Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus 2017-11-20T13:25:46Z 2017-11-20T13:25:46Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/13750-2017-11-20-13-26-54 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Riigikogus vastu võetud 15. novembril 2017</p> <p>Riigikogus vastu võetud 15. novembril 2017</p> 175. Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 2017-11-08T14:45:32Z 2017-11-08T14:45:32Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/13724-175-kindlustustegevuse-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seadus Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Riigikogus vstu võetud 26. oktoobril 2017</p> <p>Avaldatud RT I, 17.11.2017, 3</p> <p>Riigikogus vstu võetud 26. oktoobril 2017</p> <p>Avaldatud RT I, 17.11.2017, 3</p> 174. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus 2017-11-08T14:44:31Z 2017-11-08T14:44:31Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/13723-2017-11-08-14-45-23 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Riigikogus vastu võetud 26. oktoobril 2017</p> <p>Avaldatud RT I, 17.11.2017, 2</p> <p>Riigikogus vastu võetud 26. oktoobril 2017</p> <p>Avaldatud RT I, 17.11.2017, 2</p> 173. Rahvastikuregistri seadus 2017-11-08T14:43:03Z 2017-11-08T14:43:03Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/13722-173-rahvastikuregistri-seadus Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Riigikogus vastu võetud 25. oktoobril 2017</p> <p>Avaldatud RT I, 17.11.2017, 1</p> <p>Riigikogus vastu võetud 25. oktoobril 2017</p> <p>Avaldatud RT I, 17.11.2017, 1</p> 172. H. Mäemehe nimetamine ja J. Reinholdi tagasikutsumine 2017-11-03T10:14:45Z 2017-11-03T10:14:45Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/13703-2017-11-03-10-16-38 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>1. Nimetan Heiti Mäemehe Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Kirgiisi Vabariigis, Tadžikistani Vabariigis ja Türkmenistanis, asukohaga Astanas.</p> <p>2. Kutsun tagasi Jaan Reinholdi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Kirgiisi Vabariigis, Tadžikistani Vabariigis ja Türkmenistanis.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,<br />välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT II, 07.11.2017, 1</p> <p>1. Nimetan Heiti Mäemehe Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Kirgiisi Vabariigis, Tadžikistani Vabariigis ja Türkmenistanis, asukohaga Astanas.</p> <p>2. Kutsun tagasi Jaan Reinholdi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Kirgiisi Vabariigis, Tadžikistani Vabariigis ja Türkmenistanis.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,<br />välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT II, 07.11.2017, 1</p> 171. Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 2017-11-03T10:13:21Z 2017-11-03T10:13:21Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/13702-171-kalandusturu-korraldamise-seaduse-muutmise-seadus Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Riigikogus vastu võetud 25.10.2017</p> <p>Avaldatud RT I, 10.11.2017, 3</p> <p>Riigikogus vastu võetud 25.10.2017</p> <p>Avaldatud RT I, 10.11.2017, 3</p> 170. Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seadus 2017-11-03T10:12:25Z 2017-11-03T10:12:25Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/13701-2017-11-03-10-13-12 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Riigikogus vastu võetud 25.10.2017</p> <p>Avaldatud RT I, 10.11.2017, 2</p> <p>Riigikogus vastu võetud 25.10.2017</p> <p>Avaldatud RT I, 10.11.2017, 2</p> 169. Ravimiseaduse § 76 täiendamise seadus 2017-11-03T10:11:27Z 2017-11-03T10:11:27Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/13700-2017-11-03-10-12-16 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Riigikogus vastu võetud 25.10.2017</p> <p>Avaldatud RT I, 10.11.2017, 1</p> <p>Riigikogus vastu võetud 25.10.2017</p> <p>Avaldatud RT I, 10.11.2017, 1</p>