Otsused president http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused 2018-05-23T13:21:36Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management 257. Maaparandusseadus 2018-05-21T13:47:32Z 2018-05-21T13:47:32Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/14309-257-maaparandusseadus Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Riigikogus vastu võetud 16. mail 2018</p> <p>Avaldatud RT I, 31.05.2018, 3</p> <p>Riigikogus vastu võetud 16. mail 2018</p> <p>Avaldatud RT I, 31.05.2018, 3</p> 256. Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus 2018-05-21T13:46:38Z 2018-05-21T13:46:38Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/14308-2018-05-21-13-47-23 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Riigikogus vastu võetud 16. mail 2018</p> <p>Avaldatud RT I, 29.05.2018, 1</p> <p>Riigikogus vastu võetud 16. mail 2018</p> <p>Avaldatud RT I, 29.05.2018, 1</p> 255. Mõõteseadus 2018-05-21T13:45:54Z 2018-05-21T13:45:54Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/14307-2018-05-21-13-46-30 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Riigikogus vastu võetud 9. mail 2018</p> <p>Avaldatud RT I, 25.05.2018, 1</p> <p>Riigikogus vastu võetud 9. mail 2018</p> <p>Avaldatud RT I, 25.05.2018, 1</p> 254. Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 2018-05-21T13:45:02Z 2018-05-21T13:45:02Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/14306-2018-05-21-13-45-46 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Riigikogus vastu võetud 9. mail 2018</p> <p>Avaldatud RT I, 31.05.2018, 2</p> <p>Riigikogus vastu võetud 9. mail 2018</p> <p>Avaldatud RT I, 31.05.2018, 2</p> 253. Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 2018-05-21T13:43:40Z 2018-05-21T13:43:40Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/14305-2018-05-21-13-44-51 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Riigikogus vastu võetud 9. mail 2018</p> <p>Avaldatud RT I, 31.05.2018, 1</p> <p>Riigikogus vastu võetud 9. mail 2018</p> <p>Avaldatud RT I, 31.05.2018, 1</p> 252. Küberturvalisuse seadus 2018-05-14T09:27:10Z 2018-05-14T09:27:10Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/14293-2018-05-14-09-28-32 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Riigikogus vastu võetud 9. mail 2018</p> <p>Avaldatud RT I, 22.05.2018, 1</p> <p>Riigikogus vastu võetud 9. mail 2018</p> <p>Avaldatud RT I, 22.05.2018, 1</p> 251. Välismaalaste seaduse muutmise seadus 2018-05-14T09:25:40Z 2018-05-14T09:25:40Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/14292-2018-05-14-09-27-01 Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>Riigikogus vastu võetud 2. mail 2018</p> <p>Avaldatud RT I, 17.05.2018, 1</p> <p>Riigikogus vastu võetud 2. mail 2018</p> <p>Avaldatud RT I, 17.05.2018, 1</p> 250. H. Tiido nimetamine ja M. Laidre tagasikutsumine 2018-05-08T08:34:30Z 2018-05-08T08:34:30Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/14285-250-h-tiido-nimetamine-ja-m-laidre-tagasikutsumine Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>1. Nimetan Harri Tiido Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Soome Vabariigis, asukohaga Helsingis.</p> <p>2. Kutsun tagasi Margus Laidre, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Soome Vabariigis.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,<br />välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldaud RT II, 09.05.2018, 2</p> <p>1. Nimetan Harri Tiido Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Soome Vabariigis, asukohaga Helsingis.</p> <p>2. Kutsun tagasi Margus Laidre, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Soome Vabariigis.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,<br />välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldaud RT II, 09.05.2018, 2</p> 249. T. Kuke nimetamine ja R. Oidekivi tagasikutsumine 2018-05-08T08:32:48Z 2018-05-08T08:32:48Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/14284-249-t-kuke-nimetamine-ja-r-oidekivi-tagasikutsumine Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>1. Nimetan Toomas Kuke Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri juures, Tuumarelvakatsetuste Üldise Keelustamise Lepingu Organisatsiooni ettevalmistava komisjoni juures ja ÜRO Viini esinduse juures, asukohaga Viinis.</p> <p>2. Kutsun tagasi Rein Oidekivi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri juures, Tuumarelvakatsetuste Üldise Keelustamise Lepingu Organisatsiooni ettevalmistava komisjoni juures ja ÜRO Viini esinduse juures.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,<br />välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT II, 09.05.2018, 1</p> <p>1. Nimetan Toomas Kuke Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri juures, Tuumarelvakatsetuste Üldise Keelustamise Lepingu Organisatsiooni ettevalmistava komisjoni juures ja ÜRO Viini esinduse juures, asukohaga Viinis.</p> <p>2. Kutsun tagasi Rein Oidekivi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri juures, Tuumarelvakatsetuste Üldise Keelustamise Lepingu Organisatsiooni ettevalmistava komisjoni juures ja ÜRO Viini esinduse juures.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,<br />välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT II, 09.05.2018, 1</p> 248. Muudatuste tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus 2018-05-02T10:27:27Z 2018-05-02T10:27:27Z http://admin2.president.ee/index.php/et/ametitegevus/otsused/14273-248-muudatuste-tegemine-vabariigi-valitsuse-koosseisus Vaike Siirus Vaike.Siirus@vpk.ee <p>1. Nimetan Janek Mäggi riigihalduse ministriks, Vabariigi Valitsuse liikmeks, vabastades Jaak Aabi riigihalduse ministri ametist.</p> <p>2. Nimetan Riina Sikkuti tervise- ja tööministriks, Vabariigi Valitsuse liikmeks, vabastades Jevgeni Ossinovski tervise- ja tööministri ametist.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 10, § 90,<br />Vabariigi Valitsuse seaduse § 7 lg 3 ja lg 4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 03.05.2018, 1</p> <p>1. Nimetan Janek Mäggi riigihalduse ministriks, Vabariigi Valitsuse liikmeks, vabastades Jaak Aabi riigihalduse ministri ametist.</p> <p>2. Nimetan Riina Sikkuti tervise- ja tööministriks, Vabariigi Valitsuse liikmeks, vabastades Jevgeni Ossinovski tervise- ja tööministri ametist.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 10, § 90,<br />Vabariigi Valitsuse seaduse § 7 lg 3 ja lg 4.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Avaldatud RT III, 03.05.2018, 1</p>