Otsused https://president.ee/et/ametitegevus/otsused 2018-11-14T12:36:00+00:00 Presidendi Kantselei Joomla! - Open Source Content Management 329. Looduskaitseseaduse muutmise seadus 2018-11-08T09:36:05+00:00 2018-11-08T09:36:05+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14673-329-looduskaitseseaduse-muutmise-seadus Vaike Siirus <p>Riigikogus vastu võetud 7. novembril 2018</p> <p>Riigikogus vastu võetud 7. novembril 2018</p> 328. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus 2018-11-08T09:35:06+00:00 2018-11-08T09:35:06+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14672-328-narkootiliste-ja-psuehhotroopsete-ainete-ning-nende-laehteainete-seaduse-muutmise-seadus Vaike Siirus <p>Riigikogus vastu võetud 7. novembril 2018</p> <p>Riigikogus vastu võetud 7. novembril 2018</p> 327. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 2018-11-08T09:33:59+00:00 2018-11-08T09:33:59+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14671-327-tervishoiuteenuste-korraldamise-seaduse-ja-ravimiseaduse-muutmise-seadus Vaike Siirus <p>Riigikogus vastu võetud 7. novembril 2018</p> <p>Riigikogus vastu võetud 7. novembril 2018</p> 326. Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 2018-11-08T09:32:53+00:00 2018-11-08T09:32:53+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14670-326-eesti-vabariigi-ja-poola-vabariigi-vahelise-investeeringute-vastastikuse-soodustamise-ja-kaitse-lepingu-muutmise-ja-lopetamise-kokkuleppe-ratifitseerimise-seadus Vaike Siirus <p>Riigikogus vastu võetud 24. oktoobril 2018</p> <p>Riigikogus vastu võetud 24. oktoobril 2018</p> 325. Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus 2018-11-08T09:31:30+00:00 2018-11-08T09:31:30+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14669-325-eesti-vabariigi-valitsuse-leedu-vabariigi-valitsuse-ja-laeti-vabariigi-valitsuse-haedaolukordade-ennetamise-nendeks-valmisoleku-ja-neile-reageerimise-alase-vastastikuse-abi-ja-koostoeoe-kokkuleppe-ratifitseerimise-seadus Vaike Siirus <p>Riigikogus vastu võetud 24. oktoobril 2018 </p> <p>Riigikogus vastu võetud 24. oktoobril 2018 </p> 324. Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 2018-11-08T09:30:19+00:00 2018-11-08T09:30:19+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14668-324-piiriuelese-ohusaaste-kauglevi-1979-aasta-konventsiooni-hapestumise-eutrofeerumise-ja-troposfaeaeriosooni-vaehendamise-protokolliga-uehinemise-ja-protokolli-2012-aasta-muudatuste-heakskiitmise-seadus Vaike Siirus <p>Riigikogus vastu võetud 24. oktoobril 2018</p> <p>Riigikogus vastu võetud 24. oktoobril 2018</p> 323. Riigi Teataja seaduse muutmise seadus 2018-11-08T09:28:19+00:00 2018-11-08T09:28:19+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14667-323-riigi-teataja-seaduse-muutmise-seadus Vaike Siirus <p>Riigikogus vastu võetud 24. oktoobril 2018</p> <p>Riigikogus vastu võetud 24. oktoobril 2018</p> 322. Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 2018-11-08T09:27:16+00:00 2018-11-08T09:27:16+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14666-322-tarbijakaitseseaduse-muutmise-seadus Vaike Siirus <p>Riigikogus vastu võetud 24. oktoobril 2018</p> <p>Riigikogus vastu võetud 24. oktoobril 2018</p> 321. Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 2018-11-08T09:26:04+00:00 2018-11-08T09:26:04+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14665-321-avaliku-teabe-seaduse-muutmise-seadus Vaike Siirus <p>Riigikogus vastu võetud 24. oktoobril 2018</p> <p>Riigikogus vastu võetud 24. oktoobril 2018</p> 320. J. Vseviovi nimetamine 2018-11-06T12:47:21+00:00 2018-11-06T12:47:21+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14664-320-j-vseviovi-nimetamine Vaike Siirus <p>Nimetan Jonatan Vseviovi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Mehhiko Ühendriikides, asukohaga Washingtonis.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2, <br />välisteenistuse seaduse § 27 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>Nimetan Jonatan Vseviovi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Mehhiko Ühendriikides, asukohaga Washingtonis.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2, <br />välisteenistuse seaduse § 27 lg 6.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> 319. R. Lausma Luige nimetamine ja A. Rundu tagasikutsumine 2018-11-06T12:45:07+00:00 2018-11-06T12:45:07+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14663-319-r-lausma-luige-nimetamine-ja-a-rundu-tagasikutsumine Vaike Siirus <p>1. Nimetan Ruth Lausma Luige Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Maroko Kuningriigis, asukohaga Lissabonis.</p> <p>2. Kutsun tagasi Andres Rundu, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Maroko Kuningriigis.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2, <br />välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>1. Nimetan Ruth Lausma Luige Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Maroko Kuningriigis, asukohaga Lissabonis.</p> <p>2. Kutsun tagasi Andres Rundu, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Maroko Kuningriigis.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2, <br />välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> 318. K. Karelsohni nimetamine ja D.E. Schaeri tagasikutsumine 2018-11-06T12:42:57+00:00 2018-11-06T12:42:57+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14662-318-k-karelsohni-nimetamine-ja-d-e-schaeri-tagasikutsumine Vaike Siirus <p>1. Nimetan Kristi Karelsohni Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Montenegros ja Serbia Vabariigis, asukohaga Budapestis.</p> <p>2. Kutsun tagasi Daniel Erik Schaeri, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Montenegros ja Serbia Vabariigis.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2, <br />välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> <p>1. Nimetan Kristi Karelsohni Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Montenegros ja Serbia Vabariigis, asukohaga Budapestis.</p> <p>2. Kutsun tagasi Daniel Erik Schaeri, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Montenegros ja Serbia Vabariigis.</p> <p>Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2, <br />välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.</p> <p>Kersti Kaljulaid</p> 317. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seadus 2018-10-18T10:00:09+00:00 2018-10-18T10:00:09+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14628-317-bioloogilise-mitmekesisuse-konventsiooni-geneetilistele-ressurssidele-juurdepaeaesu-ja-nende-kasutamisest-saadava-tulu-oiglase-ja-erapooletu-jaotamise-nagoya-protokolliga-uehinemise-seadus Vaike Siirus <p>Riigikogus vastu võetud 17. oktoobril 2018</p> <p>Riigikogus vastu võetud 17. oktoobril 2018</p> 316. Hasartmängmaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus 2018-10-18T09:58:47+00:00 2018-10-18T09:58:47+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14627-316-hasartmaengmaksu-seaduse-ja-eesti-kultuurkapitali-seaduse-muutmise-seadus Vaike Siirus <p>Riigikogus vastu võetud 17. oktoobril 2018</p> <p>Riigikogus vastu võetud 17. oktoobril 2018</p> 315. Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muumise seadus 2018-10-18T09:54:37+00:00 2018-10-18T09:54:37+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14626-315-perehuevitiste-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muumise-seadus Vaike Siirus <p>Riigikogus vastu võetud 17. oktoobril 2018</p> <p>Riigikogus vastu võetud 17. oktoobril 2018</p> 314. Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seadus 2018-10-18T09:53:17+00:00 2018-10-18T09:53:17+00:00 https://president.ee/et/ametitegevus/otsused/14625-314-rahvusvahelise-tsiviillennunduse-konventsiooni-muutmise-protokollide-ratifitseerimise-seadus Vaike Siirus <p>Riigikogus vastu võetud 16. oktoobril 2018</p> <p>Riigikogus vastu võetud 16. oktoobril 2018</p>