- Reset + Prindi

763. J. Lensmenti nimetamine ja M. Kokajevi tagasikutsumine

06.07.2021

1. Nimetan Jaak Lensmenti Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Valgevene Vabariigis, asukohaga Minskis.
2. Kutsun tagasi Merike Kokajevi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Valgevene Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 07.07.2021, 1