- Reset + Prindi

760. Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös)

17.06.2021

Riigikogus vastu võetud 16. juunil 2021

Avaldatud RT I, 25.06.2021, 3