- Reset + Prindi

569. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus

13.05.2020

Riigikogus vastu võetud 4. mail 2020

Avaldatud RT I, 15.05.2020, 1