- Reset + Prindi

548. Diplomaatilise auastme andmine

01.02.2020

Annan Eve-Külli Kalale, Simmu Tiigile ja Jonatan Vseviovile suursaadiku diplomaatilise auastme.

Alus:  Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
välisteenistuse seaduse § 22 lg 1.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 04.02.2020, 31