- Reset + Prindi

537. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta“ rakendamise seadus

19.12.2019

Riigikogus vastu võetud 17. detsembril 2019

Avaldatud RT I, 21.12.2019, 21