- Reset + Prindi

515. Vabariigi Presidendi 27. novembri 2019 otsuse nr 512 osaline muutmine

06.12.2019

Vabariigi Presidendi 27. novembri 2019 otsuse nr 512 „K. Kivi nimetamine ja R. Kruuvi tagasikutsumine“ osaliseks muutmiseks sõnastada otsuse punkt 2 järgmiselt:
„2. Kutsun tagasi Riho Kruuvi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Sri Lanka Demokraatlikus Sotsialistlikus Vabariigis.“

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 10.12.2019, 1