- Reset + Prindi

496. K. Eesmaa nimetamine ja A. Unga tagasikutsumine

25.10.2019

1. Nimetan Kersti Eesmaa Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Indoneesia Vabariigis, asukohaga Canberras.

2. Kutsun tagasi Andres Unga, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Indoneesia Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 29.10.2019, 2