- Reset + Prindi

484. V. Kulikovilt teenetemärgi äravõtmine

07.10.2019

Võtan Vladimir Kulikovilt ära talle Vabariigi Presidendi 9. veebruari 1998 otsusega nr 280 „Riiklikud autasud“ (RT I 1998, 15, 232 ) antud Kotkaristi hõberisti teenetemärgi.

Alus: teenetemärkide seaduse § 13 lõige 1 punkt 1 ja 3,
Kaitsepolitseiameti 01.10.2019 ettepanek.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 08.10.2019, 9