- Reset + Prindi

462. Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seadus

17.06.2019

Riigikogus vastu võetud 12. juunil 2019

Avaldatud RT II, 19.06.2019, 1