- Reset + Prindi

443. J. Ratase määramine peaministrikandidaadiks

16.04.2019

Määran Jüri Ratase peaministrikandidaadiks ja teen talle ülesandeks Vabariigi Valitsuse moodustamise.
Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 9, § 89 lg 1.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 18.04.2019, 4