- Reset + Prindi

394. M. Haljase nimetamine ja S. Soone tagasikutsumine

19.02.2019

1. Nimetan Miko Haljase Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Araabia Liiga juures ja alaliseks vaatlejaks Aafrika Liidu juures, asukohaga Kairos.

2. Kutsun tagasi Sander Soone, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Araabia Liiga juures ja alalise vaatleja Aafrika Liidu juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.


Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 20.02.2019, 6