- Reset + Prindi

390. R. Lumi nimetamine ja K. Kivi tagasikutsumine

19.02.2019

1. Nimetan Rasmus Lumi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Euroopa Nõukogu juures, asukohaga Strasbourgis.

2. Kutsun tagasi Katrin Kivi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Euroopa Nõukogu juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.


Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 20.02.2019, 2