- Reset + Prindi

377. Kohtunikuametist vabastamine

08.01.2019

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan Ene Mutsu Tartu Maakohtu kohtuniku ametist tema enda soovil alates
1. juulist 2019 ja Mare Priksi Tartu Halduskohtu kohtuniku ametist alates 1. jaanuarist 2020.

Alus: Riigikohtu esimehe 20. detsembri 2018 ettepanek.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 11.01.2019, 1