- Reset + Prindi

319. R. Lausma Luige nimetamine ja A. Rundu tagasikutsumine

06.11.2018

1. Nimetan Ruth Lausma Luige Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Maroko Kuningriigis, asukohaga Lissabonis.

2. Kutsun tagasi Andres Rundu, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Maroko Kuningriigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 07.11.2018, 2