- Reset + Prindi

299. K. Karelsohni nimetamine ja R. Oidekivi tagasikutsumine

03.08.2018

1. Nimetan Kristi Karelsohni Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Ungaris, asukohaga Budapestis.

2. Kutsun tagasi Rein Oidekivi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Ungaris.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT II, 07.08.2018, 2