- Reset + Prindi

259. A. Leppik von Wiréni nimetamine ja K. Karelsohni tagasikutsumine

29.05.2018

1. Nimetan Aino Leppik von Wiréni Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Iirimaal, asukohaga Dublinis.

2. Kutsun tagasi Kristi Karelsohni, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Iirimaal.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,

välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Kersti Kaljulaid

Avaldaud RT II, 30.05.2018, 2